Потребна документа

Кандидат подноси следећа документа на Конкурс за упис:

1. Конкурсну пријаву (може се добити у холу Факултета испред књижаре или преузети на сајту) кандидати попуњавају и опредељују се за варијанту полагања пријемног испита (видети део сајта Упис – Садржај пријемног испита);

2. Сведочанства сва четири разреда претходно завршене средње школе и диплому о положеном матурском испиту (оригинали и неоверене фотокопије); Оригинална документа Факултет узима само на увид, а фотокопије задржава;

3. Оригиналан извод из матичне књиге рођених.

4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на рачун Економског факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 5.800 динара, сврха уплате: полагање пријемног испита.

Напомена: Приликом пријаве на конкурс кандидати се могу пријавити за полагање пробног теста. Потребно је: попунити формулар (преузима се у сали за предају докумената) и приложити доказ о уплати накнаде на рачун Економског факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 1.200 динара, сврха уплате: полагање пробног теста.