Потребна документа

Упутство за приступ порталу за упис

Поштовани кандидати,

обавештавамо вас да ће пријавa на Конкурс за упис на Економски факултет Универзитета у Београду у школску 2022/23. годину БИТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКА.

Није потребно да долазите на Факултет ради подношења докумената на Конкурс, већ ћете преко портала моћи да се пријавите од куће. Адреса портала и упутство за пријаву на Конкурс за упис налази се овде.

Портал за пријаву на Конкурс за упис биће доступан у периоду од 17–24. јуна од  8 до 20 часова, а  25. јуна од 8-12 часова.

За Конкурс треба припремити скенирана следећа документа:Кандидати који желе да изађу на пробно тестирање, потребно је да се пријаве закључно са 24. јуном до 15 сати. Полагање пробног теста обавиће се 25. јуна 2022. г. у 10 час.

 • Сведочанства I,II,III и IV разреда средње школе
 • Диплому о завршеној средњој школи или потврду да су документа предата за нострификацију
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на рачун Економског факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 6.260 РСД, сврха уплате: полагање пријемног испита.
 • Приликом пријаве на конкурс кандидати се могу пријавити за полагање пробног теста до 24. јуна до 12,00. и приложити доказ о уплати накнаде на рачун Економског факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 1.300 РСД, сврха уплате: полагање пробног теста.
 • За кандидате који конкуришу за упис по афирмативним мерама пратити обавештења на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2022/ и припремити одговарајућа документа. Ови кандидати попуњавају и следеће изјаве:
  • Изјава за упис на прву годину основних студија у оквиру Програма афирмативне мере – припадници ромске националне мањине (линк)
  • Изјава за упис на прву годину основних студија у оквиру Програма афирмативне мере – упис студената са инвалидитетом (линк)
 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља попуњавају изјаву за упис на прву годину основних студија (линк)
 • Сви кандидати попуњавају изјаву о коришћењу података у сврху формирања ранг листе за упис (линк).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Систем ће прихватати документа у пдф формату или у форми слике величине до 3 MB (по фајлу).

Након обављене пријаве, а најкасније у року од 24 сата кандидат ће моћи да се улогује на исти портал према упутству. Кандидат обавезно треба да одштампа потврду са конкурсним бројем. Без ове потврде кандидат неће моћи да приступи пријемном испиту.

Уколико имате додатних питања у вези пријаве на конкурс можете се обратити на тел. 011/2633-146 или на адресу konkurs@ekof.bg.ac.rs

КОМИСИЈА ЗА УПИС