Термин полагања

Економски факултет у Београду  у школској 2018/19. години уписује:

– 610  студената на терет буџета;
– 690 самофинансирајућих студената, од чега 290 на четворогодишњи  (240 ЕСПБ) , а 400 на трогодишњи (180 ЕСПБ) студијски програм основних академских студија Економија, пословно управљање и статистика. Диференцирање програма резултат је прилагођавања студија стандардима европског образовног процеса.
Напомена: Како се ради о два компатибилна програма за које се настава и испити организују заједно, студенти уписани на било који од ова два програма, током студија, могу да промене студијски програм.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ  НА КОНКУРС: 20, 21. и 22. ЈУНА 2018. ОД 9 ДО 15 САТИ

КАНДИДАТИ ПОДНОСЕ:

  1. Конкурсну пријаву (може се добити у холу Факултета испред књижаре) кандидати попуњавају и опредељују се за варијанту полагања пријемног испита (видети део сајта Упис – Садржај пријемног испита); За попуњавање конкурсне пријаве потребан вам је шифрарник школа;
  2. Сведочанства сва четири разреда претходно завршене средње школе  и диплому о положеном  матурском испиту  (оригинали и неоверене  фотокопије);
    Оригинална документа  Факултет узима само на увид, а фотокопије задржава;
  3. Оригиналан извод из матичне књиге рођених.
  4. Сви држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу донети фотокопију дипломе и потврду да су предали диплому на нострификацију. Нострификација треба да буде завршена до тренутка уписа.
  5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на рачун Економског  факултета у Београду број:
    840-1109666-73, позив на број: 09 – 102, уплатити: 5.800 РСД, сврха уплате: полагање пријемног испита.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: Пријемни испит кандидати полажу 27. јуна 2018. године у 14.45 сати.

ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ:

Приликом пријаве на конкурс кандидати се могу пријавити за полагање пробног теста. Потребно је: попунити формулар (преузима се у сали за предају докумената) и приложити доказ о уплати накнаде  на рачун Економског  факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 1.200 РСД сврха уплате: полагање пробног теста.

Пробни тест ће се полагати 23. јуна 2018. године у 10 сати.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Датум Активност Време
15, 16. и 17. јуни Припремна настава 09 -14 часова
20, 21. и 22. јуни Пријем докумената на конкурс за упис 09 -15 часова
23. јуни Пробно тестирање 10 часова
27. јуни Пријемни испит 14.45 – 17 часова
28. јуни Прелиминарна ранг листа 20  часова
2. јули Коначна ранг листа 16 часова
3, 4, 5. и 6. јули Упис 09 – 15 часова