Садржај пријемног испита

За упис у прву годину основних академских студија Економског факултета у Београду кандидати полажу пријемни испит у једној од две следеће варијанте:

ПРВА ВАРИЈАНТА: По сопственом избору, приликом пријављивања за тестирање, кандидат се опредељује за тест из једног од следећих предмета:

 • МАТЕМАТИКА,
 • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА,
 • ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ и
 • ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА.

Тест сваког од ових предмета омогућава кандидату да освоји 60 бодова на тестирању. Предвиђено време за рад је 120 минута.

ДРУГА ВАРИЈАНТА: По сопственом избору, приликом пријављивања за тестирање, кандидат се опредељује:

а)      за тест из једног од следећих предмета:

 • МАТЕМАТИКА,
 • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА,
 • ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
 • ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

и

б)      за тест из једног од следећих предмета:

 • ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАНОСТ,
 • ИСТОРИЈА,
 • ГЕОГРАФИЈА,
 • СОЦИОЛОГИЈА.

Тест из предмета групе а) омогућава кандидату да освоји 40 бодова на тестирању, док се на тесту из групе б) предмета може остварити 20 бодова. Предвиђено време за рад је 150 минута.

ТРЕЋА ВАРИЈАНТА: По сопственом избору, приликом пријављивања за тестирање, кандидат се опредељује за три теста од следећа четири предмета:

• ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАНОСТ,
• ИСТОРИЈА,
• ГЕОГРАФИЈА,
• СОЦИОЛОГИЈА.

На сваком од ових тестова може се остварити по 20 бодова. Предвиђено време за рад је 120 минута.

Поред овога, на основу успеха постигнутог у средњој школи, кандидат може добити највише 40 бодова. Број бодова из средње школе се обрачунава као двоструки збир свих средњих оцена од I до IV разреда.

Коначна ранг-листа добија се на основу укупног броја бодова који је кандидат остварио за постигнути успех у средњој школи и броја бодова који је постигнут на тестовима пријемног испита.

Овде можете преузети примере испитних тестова из свих предмета који се полажу на Економском факултету (ПРОБНИ ТЕСТ).