Географија

Тест се базира на градиву обухваћеном уџбеником:
Е.Манић. ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА, за 2. разред економске школе. „Дата Статус”, Београд, 2016.

Ученици приликом припремања географије, НЕ ТРЕБА да уче:
• апсолутне и релативне вредности (количине, проценте, односе)
• процентуалне уделе или вредности
• задатке који се налазе у боксовима са стране, текст који се налази у боксовима „За радознале”, нити оно на шта упућују боксови „Помоћ при учењу”

Ученици приликом припремања географије ТРЕБА да обрате пажњу на:
• истакнуте појмове (болдовани текст или написан италиком), као и дефиниције појмова који се налазе са стране
• графике и графиконе са којих треба да науче оно што приказује графички прилогу и то: са тзв.„питица” све до 5%, а са стубастих дијаграма првих пет (не треба да уче вредности, већ само да знају структуру тих елемената);
• карте са којих ученик треба да научи највеће или најзначајније земље или регионе онога што карта представља и то према датој легенди (највеће)
• Напомена: На картама нису уписани називи држава (ученик треба да зна размештај држава света након завршене основне школе, а ако не зна може у припремању користити неку политичку карту помоћу које ће идентификовати државу/е које су му потребне)