Географија

Ученици приликом припремања географије НЕ треба да уче (односи се на оба уџбеника):

– апсолутне и релативне вредности (количине, проценте, односе), као ни године

– да наброје центре у оквиру индустријских региона

– поделе које су дате на шемама

– процентуалне уделе или вредности, нити редослед

– текст са шема и скица, јер он служи у сврху бољег разумевања основног текста уџбеника

– текст и чињенице које се налазе испод слика

– задатке који се налазе у боксовима са стране, текст који се налази у боксовима „За радознале“, нити оно на шта упућују боксови „Помоћ при учењу“

 

Ученици приликом припремања географије ТРЕБА да обрате пажњу на (односи се на оба уџбеника);

– истакнуте појмове (болдовани текст или написан италиком), као и дефиниције појмова који се налазе са стране;

– графике и графиконе са којих треба да науче оно што приказују графички прилози  и то: са тзв. „питица“ све до 5%, са стубастих дијаграма првих пет;

– карте, са којих ученик треба да научи највеће или најзначајније земље или регионе онога што карта представља и то према датој легенди само оне које су највеће (до три уколико их има);

 

Ученици који одаберу уџбеник Географија (група аутора), уче целокупну материју из уџбеника.

 

Ученици који одбаеру уџбеник Економска географија (аутор Е. Манић) ТРЕБА ДА припреме следеће целине, тако што ће да уче само оно што је дефинисано опсегом броја страна, док остатак текста из уџбеника неће бити узет у обзир приликом састављања теста:

  1. поглавље, и то од 22-55. стране
  2. поглавље, и то од 62-82. стране и 88-89. стране
  3. поглавље у целини (од 92-104. стране)
  4. поглавље, и то од 109-110. стране и 111-136. стране
  5. поглавље, и то од 143-177. стране
  6. поглавље, и то од 184-210. стране
  7. поглавље, и то од 2014-218. стране и 221-228. стране