Упис на програме Economics and Finance i Business and Management 2021-22

08.09.2021

Позив за пријављивање за упис на  програм Универзитета у Лондону (академски носилац LSE “BSc Business and Management” и BSc Economics and Finance” који се изводи на Економском факултету у Београду и који студентима обезбеђује две дипломе

 

Пријава кандидата за 2021-22. академску годину врши се до 24. септембра 2021. у 12:00 часова (подне).

Документацију студенти достављају е-mailom на адресу international.office@ekof.bg.ac.rs

У року од 24h од слања пријаве студент добија е-mailom потврду о пријему документације. Уколико у наведеном року не добије повратну информацију, студент се може обратити на телефон 069 8066 388.

Потребна документација:

1. Попуњен пријавни формулар (може се преузети ОВДЕ)
2. Сертификат о знању енглеског језика (доставити скенирану копију)
3. Изјаву о поштовању правила студирања (може се преузети ОВДЕ).

Право на упис на овај програм имају студенти Универзитета у Београду – Економског факултета, генерације 2020/21 и 2019/20, који су на првој години студија остварили најмање 48 ЕСПБ, положили испите из Математике и Основа статистичке анализе и поседују сертификат о знању енглеског језика, који признаје Универзитет у Лондону (листа сертификата дата на https://london.ac.uk/applications/how-apply/english-requirements#awards-2563).

I корак селекције: Комисија на Економском факултету у Београду разматра пријаве и врши рангирање кандидата на основу постигнутих резултата у првој години студија, као и на основу резултата на тесту енглеског језика. Број бодова, на основу којег ће се вршити рангирање, ће се рачунати према следећој формули: 75% пондер – успех студирања (сума ЕСПБ x Оцена) и 25% пондер – успех на тесту енглеског језика.

Квота за упис износи 60 студената (по 30 студената на сваки од студијских програма). Кандидати који на листи буду испод 30. места у оквиру жељеног студијског програма, могу се пребацити накнадно на други студијски програм, ако на њему буде слободних места.

II корак селекције: Сви одабрани кандидати ће добити од Факултета јединствени пријавни код (Application Validation Code – AVC) без ког није могуће комплетирати онлајн пријаву у систему Универзитета у Лондону, најкасније до 30.09.2021. Одабрани кандидати се самостално пријављују преко система Универзитета у Лондону, уз техничку подршку Економског факултета (организоваће се кратак тренинг за процес пријаве, на Факултету или онлајн). Коначну селекцију кандидата врши уписна комисија Универзитета у Лондону. Након обрађене пријаве, студент добија обавештење о резултатима селекције и уколико може бити примљен, добија понуду (Offer Letter) са даљим инструкцијама за упис / регистрацију на програм, као и о доступности материјала, приступу студентском порталу, онлајн ресурсима и сл.

Онлајн пријави се може приступити преко линка:

https://sits.london.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_app&code1=UBS-ECAFB-LNS&code2=0001

Пре попуњавања пријаве обавезно прочитати Упутство за пријављивање, на линку

https://sits.london.ac.uk/urd/sits.urd/documents/guidanceNotesforOnlineApplications_UG.pdf

Пре пријаве прочитати информације о условима дате на званичној страници програма

https://london.ac.uk/courses/bsc-economics-and-finance#entry-requirements-942

и документацији која се уноси у онлајн пријавни формулар и коју треба на време припремити (слика пасоша, оверене фотокопије сертификата о знању језика, оверене копије о преводи средњошколске дипломе и сведочанства):

https://london.ac.uk/applications/how-apply/supplying-evidence

Имати у виду надокнаду за пријаву (application fee) у износу од 107 GBP, коју студент сам плаћа Универзитету у Лондону путем онлајн или офлајн начина плаћања. Детаље о начину плаћања видети на

https://london.ac.uk/applications/costs-your-course/how-pay-your-fees

Овај износ се не може рефундирати.

Кандидати који у академској 2021/22. години уписују 1. годину студија на међународним програмима, плаћају школарину Универзитету у Лондону, као и школарину за наставу на енглеском језику Универзитету у Београду – Економском факултету. Преглед трошкова школарине и пропратних трошкова дат је на страницама:

BSc Business and Management и BSc Economics and Finance

За најбоље рангиране кандидате, биће обезбеђене стипендије за покриће дела трошкова школарина које се плаћају Универзитету у Београду – Економском факултету за извођење наставе на енглеском језику, по следећој скали:

  • Прворангирани кандидат: стипендија износи 100% школарине која се плаћа Универзитету у Београду – Економском факултету;
  • Другорангирани кандидат: стипендија износи 75% школарине која се плаћа Универзитету у Београду – Економском факултету;
  • Трећерангирани кандидат: стипендија износи 50% школарине која се плаћа Универзитету у Београду – Економском факултету;
  • Четврторангирани кандидат: стипендија износи 25% школарине која се плаћа Универзитету у Београду – Економском факултету;

Стипендије по описаном режиму ће бити обезбеђене за кандидате на оба међународна студијска програма. Према условима стипендирања, примаоци стипендије ће бити у обавези да присуствују на најмање 80% наставе из свих предмета које у текућој академској години похађају, те да положе три или више испита у текућој години.

Након положених свих испита прве године студија на Економском факултету, као и свих испита предвиђених програмом Универзитета у Лондону, студенти стичу могућност добијања две дипломе – једну издату од стране Универзитета у Лондону (академски носилац LSE). Како би наведена права на две дипломе по аутоматизму остварили, студенти се обавезују да поштују важећа правила студирања, о чему потписују Изјаву о поштовању правила студирања. Студенти који не буду присуствовали настави у минималном обиму наведеном у Изјави коју потписују, преузимају на себе све обавезе повезане се са спровођењем процедуре признавања испита положених на Универзитету у Лондону, код одговарајућих органа Универзитета у Београду.

Уколико након уписа кандидата који су студенти Универзитета у Београду – Економског факултета, преостане слободних места, за упис на непопуњена места на овом програму могу се пријавити и кандидати који нису студенти Универзитета у Београду – Економског факултета, а који би завршетком наведеног програма стекли право само на диплому Универзитета у Лондону. Ови кандидати плаћају накнаду Универзитету у Београду – Економском факултету, за похађање наставе, у износу од 375 евра по предмету. Селекција ових кандидата вршиће се на основу њиховог сведочанства успеха у средњој школи, сертификата о знању енглеског језика, CV-a и интервјуа који ће са њима обавити Комисија за селекцију кандидата.

Датуми за пријаву и селекцију:

  • Пријава на Економском факултету у Београду, за I круг селекције: до 24. септембра 2021. (закључно са 24.09.2021. до 12h)
  • Објава прелиминарне ранг листе кандидата: 09.2021. до 17h
  • Разматрање приговора на прелиминарну ранг листу:09. до 12h
  • Објава коначне ранг листе кандидата: 27.09.2021. до 16h
  • Пријава на онлајн систем Универзитета у Лондону, за II круг селекције (онлајн пријава): до 30.09.2020.

Контакт за додатне информације:

е-mail: international.office@ekof.bg.ac.rs

тел: 069 8066 388