Упис 2020 – Трећи конкурсни рок

18.09.2020

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ СЛОБОДНИХ МЕСТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА– 180 ЕСПБ.

У прву годину студија може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању ( општи услови конкурса). Право уписа имају и наши држављани који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2019/20. години, а нису могли да нострификују своја средњошколска документа до последњег дана предвиђеног за пријаву у јунском уписном року, као и кандидати који се уписују на слободна места по основу афирмативних мера.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Студенти који 30.09.2020. године губе статус по сили Закона ( генерације први пут уписане 2006.  2007. и 2008 године,  реуписане по посебним условима 2015. 2016. и 2017 године, а којима је до краја студија остало мање од 60 еспб у тренутку реуписа) обавезно подносе конкурсну пријаву у трећем уписном року.

Студенти који су на лични захтев извршили промену студијског програма на 180 школске 2016. и 2017. године, а приликом реуписа им је до краја студија  остало мање од 60 еспб, такође подносе пријаву на конкурс ради наставка студија. У супротном сви студенти који се налазе у наведеној категорији губе право студирања у школској 2020/21. години.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 21.  СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ.

Обавештавамо вас да ће пријавa на Конкурс за упис на Економски факултет Универзитета у Београду у школску 2020/21. годину БИТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКА.

Није потребно да долазите на Факултет ради подношења докумената на Конкурс, већ ћете преко портала моћи да се пријавите од куће. Приступ електронској пријави на конкурс за упис омогућен је преко адресе prijemni20.ekof.bg.ac.rs 

Да би попунили пријаву, кандидати могу приступити овом порталу, тако што у поље „Број електронске пријаве“ унесу реч „кандидат“, а у поље „Лозинка“ унесу број „2020“, и преко опције „Пријава на конкурс“ отварају форму Пријаве. Сва обавезна поља, која су означена звездицом, морају бити попуњена. Фајлови са документацијом коју треба поднети електронски могу бити са екстензијом jpg, jpeg, bmp, gif, tif, png ili pdf. Максимална величина појединачног фајла је 3МБ.

Портал за пријаву на Конкурс за упис биће доступан  21. септембра  2020. од 8  до17 часова.

За Конкурс треба припремити скенирана следећа документа:

1.Сведочанства I,II,III и IV разреда средње школе

2.Диплому о завршеној средњој школи или потврду да су документа предата за нострификацију

3.Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на рачун Економског факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 6.259 РСД, сврха уплате: полагање пријемног испита.

ПРИJЕМНИ ИСПИТ КАНДИДАТИ ПОЛАЖУ 22. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД