УПИС 2019 – Мастер академске студије

23.10.2019

Обавештење о трећем конкурсном року и упису на мастер академске студије

Коначни резултати другог уписног рока

Обавештење о пријемном испиту за други конкурсни круг

Обавештење о другом конкурсном року и упису на мастер академске студије

Начин рангирања кандидата за упис на мастер академске студије