Тржишно комуницирање

TK-plan-rada-20171

Уџбеник Маркетиншке комуникације, аутора Гаљине Огњанов, који се користи као литература за испит из Тржишног комуницирања доступан је у скриптарници Факултета од 15. јануара 2014. У јануарско-фебруарском року испит ће се одржати у следећим терминима: 25.1.2014, 14.2.2014 и 24.2.2014. Сви студенти који имају услов да изађу на испит у јануарско-фебруарском року могу да га полазу у наведеним терминима. Такође, могу да бирају да ли ће на испит да изађу једном, два или три пута.

teme za prezentacije
Raspored prezntacija studenata iz predmeta Trzisno komuniciranje 201314
Projektni zadatak