Теорија производње

ЛИТЕРАТУРА

Књига Основе аустријске теорије првенствено је намењена студентима четврте године редовних студија на Економском факултету у Београду на смеру „Економска анализа и политика“, али она може да послужи и као сажет и прегледан увод на вишим курсевима који се баве било којим сегментом аустријске економске теорије. У овој књизи представљени су основни елементи аустријске економске теорије, с посебним нагласком на теорију производње (и привредних циклуса) која почива на специфичној теорији капитала.

Књига Иновативна машинерија слободног тржишта: анализа чудесног раста у капитализму појавила се на енглеском језику 2002. године (Баумол је тада имао осамдесет година). Кључна тема којом се Баумол бави у овој подстицајној књизи своди се на питање зашто је продуктивно предузетништво (и привредни раст као његова последица) добило драматичан замах баш у капитализму односно у условима система слободног тржишта.

МАТЕРИЈАЛИ

Испитна питања из предмета теорија производње обухватају књигу професора Баумола и професора Стојановића, као и оригиналне чланке великана економске теорије. У том смислу, основна литература на курсу се односи на две поменуте књиге, али се курс сваке године освежава изменом обавезних и факултативних чланака.

Поред основних информација, инфо-пакет садржи и списак обавезних чланака, али и оквирни списак факултативних чланака који је подложан промени јер се формира узимајући у обзир афинитет студената који похађају курс. Инфо-пакет можете преузети ОВДЕ.

Резултати