Јавне набавке мале вредности

Јавна набавка радова на реконструкцији ЈН 14/2020

Јавна набавка тонера ЈН 11/2020

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене ЈН 10/2020

Јавна набавка информатичке опреме ЈН 12/2020

Јавна набавка услуга агенције за односе с јавношћу ЈН 13/2020

Јавна набавка канцеларијског материјала 04/2020

Јавна набавка радова на текућем одржавању зграде ЈН 07/2020

Јавна набавка услуга мобилне телефоније ЈН 08/2020.

Јавна набавка услуга агенције за односе с јавношћу ЈН 03/2020

Јавна набавка услуга штампања рекламног материјала и материјала за образовање ЈН 02/2020

Јавна набавка електричне енергије ЈН 01/2020

Јавна набавка информатичке опреме 16/2019

Јавна набавка Microsoft лиценци 15/2019

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене 14/2019

Јавна набавка намештаја за опремање службених просторија 09/2019

Јавна набавка канцеларијског материјала 12/2019

Јавна набавка индустријски ремонтованих тонера 08/2019

Јавна набавка услуга сервисирања клима уређаја ЈН 05/2019

Јавна набавка услуга организованог аутобуског превоза ЈН 04/2019

Јавна набавка услуга агенције за односе с јавношћу ЈН 03/2019

Јавна набавка услуга штампања рекламног материјала и материјала за образовање ЈН 02/2019

Јавна набавка електичне енергије ЈН 01/2019

Јавна набавка добара – информатичке опреме бр ЈН 15/2018

Јавна набавка намештаја за опремање службених просторија 13/2018

Јавна набавка књига 12/2018

Јавна набавка радова – реконструкција лифтова 11/2018

Јавна набавка радова на текућем одржавању зграде  09/2018

Јавна набавка добара – материјал и средства  за одржавање хигијене 08/2018

Јавна набавка књига 03/2018

Јавна набавка услуга сервисирања клима уређаја 07/2018

Јавна набавка канцеларијског материјала 06/2018

Јавна набавка индустријски ремонтованих тонера 05/2018

Јавна набавка услуга агенције за односе с јавношћу ЈН 02/2018.

Јавна набавка добара – информатичке опреме бр ЈН 21/2017

Јавна набавка услуга – штампање материјала за образовање и рекламног материјала, редни број ЈН 20/2017

Јавна набавка услуга – штампање материјала за образовање и рекламног материјала, редни број ЈН 18/2017

Јавна набавка добара – материјала и средстава за одржавање хигијене, бр. 13/2017

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 10/2017

Јавна набавка услуга организованог аутобуског превоза, бр. 07/2017

Јавна набавка индустријски ремонтованих тонера, бр. 06/2017

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 05/2017

Јавна набавка услуга организованог аутобуског превоза, бр. 04/2017

Javna nabavka usluga agencije za odnose s javnošću, br. 02/2017

Javna nabavka usluga – stampanje materijala za obrazovanje i reklamnog materijala, br. 12/2016

Javna nabavka dobara – materijala i sredstava za odrzavanje higijene, br. 10/2016

Јавна набавка услуга агенције за организацију догађаја „Алумни окупљање“ бр. 05/2016

Јавна набавка индустријски ремонтованих тонера бр. 03/2016

Јавна набавка канцеларијског материјала бр. 02/2016

Јавна набавка канцеларијског материјала бр. 13/2015

Јавна набавка услуга – штампање материјала за образовање и рекламног материјала бр. 11/2015.

Јавна набавка софтвера за статистичку обраду података бр. 10/2015

Јавна набавка молерских радова бр. 09/2015.

Јавна набавка материјала и средстава ѕа одржавање хигијене бр. 06/2015

Javna nabavka kancelarijskog materijala, br. 05/2015 

Javna nabavka industrijski remontovanih tonera, br. 03/2015.