Teрмини уписa кaндидaтa рaнгирaних прeкo квoтe зa студиjски прoгрaм – ДРУГИ КOНКУРСНИ КРУГ

27.10.2020

Студенти рангирани преко квоте за студијски програм могу се уписати на слободна места у УТОРАК 27.10.2020.г.

15.30 – Пословно управљање –  1 слободнo местo

15.35 – Рачуноводство, ревизија и пословне финансије – 3 слободнa места

15.40 – Међународни економски односи – 1 слободнo местo