Студијски програми

Акредитовани програми основних студија (2013)

Основне студије су усмерене ка образовању стручњака чије ће компетенције бити општег карактера, са широким и свестраним увидом у академска знања и практичне послове у оквиру економије, пословног управљања и статистике. Програми пружају неопходне компетенције за обављање економских и аналитичких послова у предузећима, профитним и непрофитним организацијама, као и у државним органима и институцијама, како у домаћим, тако и у међународним размерама.

Studijski-programi

Функционално гледано, циљ студијских програма је да студентима Економског факултета понуде базична знања, концепције, стратегије и вештине савременог истраживања, креирања, планирања, остваривања, праћења и контроле економских и пословних феномена и проблема, како на бихевиористичкој, тако и на јакој и поузданој квантитативно – статистичкој основи. Овај генерални циљ и оријентација програма се постепено и хијерархијски остварују, у зависности од изборног модула.

Студијски програми основних студија су вишедимензионално и модуларно конципирани и структурирани и реализују се у трогодишњем или четворогодишњем трајању. Прва и друга година нуде општа знања из области економије, пословног управљања и статистике, док се у трећој и четвртој години студија иде ка специфичним знањима из следећих области:

Економије и финансија;
Економске анализе и политике;
Маркетинга;
Међународне економије и спољне трговине;
Менаџмента;
Пословне анализе и консалтинга;
Пословне информатике;
Рачуноводства, ревизије и финансијског управљања;
Статистике, информатике и квантитативних финансије
Трговинског менаџмента и маркетинга;
Туризма и хотелијерства;
Финансија, банкарства и осигурања.

Економски факултет реализује и студије на енглеском језику на смеру Економија и финансије након завршене прве године програма Економија, пословно управљање и статистика. Више о овом програму који нуди две дипломе (Универзитета у Лондону – Лондонске школе економије и политичких наука и другу Универзитета у Београду – Економског факултета) видети на адреси.

Акредитоване програме основних студија у трогодишњем и четворогодишњем трајању са детаљним информацијама можете преузети са следеће адресе, а више о модулима можете сазнати из документа презентација модула.

Завршавањем првог циклуса у четворогодишњем трајању, студент се може определити за наставак свог образовања кроз додатно разрађене и фокусиране студијске програме другог циклуса мастер студија.

Акредитовани програм основних студија (2008) по модулима

Модул Економска анализа и политика – 2008
Модул Маркетинг – 2008
Модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање – 2008
Модул Трговински менаџмент и маркетинг – 2008
Модул Финансије, банкарство и осигурање – 2008
Модул Туризам и хотелијерство – 2008
Модул Статистика, информатика и квантитативне финансије – 2008
Модул Менаџмент – 2008.
Модул Међународна економија и спољна трговина – 2008.

Претходно усвојени и реализовани студијски програми (наставни планови):

План наставе по усмерењима 2004 – Економска анализа и политика
План наставе по усмерењима 2004 – Финансије, банкарство и осигурање
План наставе по усмерењима 2004 – Маркетинг
План наставе по усмерењима 2004 – Међународна економија и спољна трговина
План наставе по усмерењима 2004 – Менаџмент
План наставе по усмерењима 2004 – Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
План наставе по усмерењима 2004 – Статистика, информатика и квантитативне финансије
План наставе по усмерењима 2004 – Трговински менаџмент и маркетинг
План наставе по усмерењима 2004 – Туризам и хотелијерство

План наставе по усмерењима 2000 – Економска анализа и политика
План наставе по усмерењима 2000 – Финансије, банкарство и осигурање
План наставе по усмерењима 2000 – Маркетинг
План наставе по усмерењима 2000 – Међународна економија и спољна трговина
План наставе по усмерењима 2000 – Менаџмент
План наставе по усмерењима 2000 – Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
План наставе по усмерењима 2000 – Статистика и информатика
План наставе по усмерењима 2000 – Трговински менаџмент и маркетинг
План наставе по усмерењима 2000 – Туризам и хотелијерство