Конкурс

Датуми и процедура уписа на мастер студије – трећи конкурсни круг 2021

Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Упутство за пријаву кандидата за трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Teрмини уписa кaндидaтa рaнгирaних прeкo квoтe зa студиjски прoгрaм – ДРУГИ КOНКУРСНИ КРУГ

Позив на број кандидата другог конкурсног круга – мастер студије

Датум и процедура уписа на мастер студије – други конкурсни круг 2020/2021

Обавештење за пријемни испит – мастер академске студије 2020

Упутство за пријаву кандидата за други конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Други конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Начин рангирања кандидата за упис на мастер академске студије

Школарина

Школарина 2020-21

Пријемни испит

Признати испити са других факултета за пријемни испит на мастер академским студијама

Литература за пријемни испит