Презентације мастер студијских програма

МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

Модул:

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА

IMQF

МАКРОЕКОНОМИЈА ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИ

ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА

Модул: