Презентације мастер студијских програма

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


– МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

– РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

– БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

– ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

Модул:

– ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА

– IMQF

– МАКРОЕКОНОМИЈА ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИ

– ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ

– ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ

– КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА