Услови уписа

Master studijski program Makroekonomija privreda u tranziciji je namenjen svima koji žele da studirajući na moderan način, u grupi od 25 studenata, unaprede svoja znanja iz oblasti makroekonomije, razumevanja procesa tranzicije, kreiranja i realizacije makroekonomske politike i njenog uticaja na uslove poslovanja.

Upis na kurs je moguć za sve studente koji su diplomirali na nekom od državnih i/ili akreditovanih fakulteta, i ostvarili 240 ESPB bez obzira na struku. Za francusku diplomu neophodno je odgovarajuće znanje francuskog jezika. Za sve polaznike biće obezbeđeni udžbenici na engleskom i francuskom jeziku .

Prijava na slobodna mesta vrši se od 1.10. do 9.10.2015. u kancelariji 409 (IVsprat), radnim danom od 9-16h ili na e-mail : stranimaster@ekof.bg.ac.rs.

Prijava treba da sadrži :
• Popunjen formular
• Biografiju na francuskom ili engleskom jeziku (CV)
• Pismo o motivaciji (Lettre de motivation) na francuskom ili engleskom jeziku
• Overenu fotokopiju fakultetske diplome (ili Uverenja o stečenoj diplomi)
• Prepis ocena (original ili overena fotokopija)