Макроекономија привреда у транзицији

Контакт подаци:
Реферат за мастер академске студије
канц.  бр. 128 тел.: +381 (0)11 3021 187, I спрат
канц.  бр. 129 тел.: +381 (0)11 3021 210, I спрат
e-mail: pds@ekof.bg.ac.rs

Обавештење о упису на мастер академске студије

Обавештење о упису на мастер академске студије кандидата који су изгубили статус

Конкурс за упис на мастер студије у школској 2018-19. години

Одлука о висини школарине за школску 2018-19

Структура студијског програма

Услови уписа

Завршни рад и диплома

Предавачи