Конкурс

Кандидати мастер трећи уписни рок 2018

Обавештење о трећем конкурсном року и упису на мастер академске студије

Кaндидaтски брojeви – мaстeр aкaдeмскe студиje други кoнкурсни круг 2018

Распоред уписа у другом уписном року – мастер академске студије 2018

Обавештење о другом конкурсном року и упису на мастер академске студије

Начин рангирања кандидата за упис на мастер академске студије