Пословно управљање

Пословно управљање

Модули: 

Модул: Стратегијски и финансијски менаџмент

Модул: Организација и менаџмент људских ресурса

Модул: Маркетинг менаџмент

Модул: Међународно пословање предузећа

Модул: Пословно комуницирање и односи с јавношћу

Модул: Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања

Модул: Менаџмент у туризму