Квантитативна анализа

Квантитативна анализа

Модули:

  • Актуарство
  • Демографија
  • Економетрија
  • Информатика
  • Операциона истраживања
  • Статистика