Контакт

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд
Телефони:
Fax: +381 (0)11 2639 560
ПИБ: 100223295
Матични број: 7001983
Текући рачун Факултета: 840-1109666-73

МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

др Катица Радосављевић (координатор)
I спрат, канцеларија 128
е-пошта: katica.radosavljević@ekof.bg.ac.rs

МАСТЕР ПРОГРАМИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Снежана Вучинић
I спрат, канцеларија 128
Телефон:
е-пошта: pds@ekof.bg.ac.rs

МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ПРОГРАМИ

Ива Димитријевић
I спрат, канцеларија 129
Телефон:
е-пошта: international.master@ekof.bg.ac.rs