На српском језику

Студијски програми: 

Економска анализа и политика

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Банкарски и финансијски менаџмент

Економска политика и развој

Пословно управљање

Квантитативна анализа

Међународни економски односи

Економија и менаџмент енергетике

 

Услови уписа: 

Конкурс

Школарина

Пријемни испит

 

Контакт