На српском језику

Студијски програми: 

Банкарски и финансијски менаџмент

Економија и менаџмент енергетике

Економска анализа и политика

Економска политика и одрживи развој

Квантитативна анализа

Међународни економски односи

Пословно управљање

Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије

 

Услови уписа: 

Конкурс

Школарина

Пријемни испит

 

Контакт