Мастер студије

Мастер академске студије на Економском факултету Универзитета у Београду конципиране су на модеран, међународно упоредив начин, уз комбиновање савремених фундаменталних знања и практичних вештина. Студијски програм се састоји од обавезних и значајног броја изборних предмета, као и праксе. Настава и испити се реализују у време и на начин прилагођен и кандидатима који су у радном односу.

На нашем Факултету је у понуди девет мастер студијских програма на српском језику и један међународни мастер програм који се реализује на енглеком језику. Сви програми су доступни у једногодишњој варијанти (60 ЕСПБ) и могу се уписати кандидати са претходно освојених најмање 240 ЕСПБ на академским студијама. Реч је о следећим програмима:

Економска анализа  и политика

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Банкарски и финансијски менаџмент

Економска политика и развој

Пословно управљање

 • Модул: Стратегијски  финансијски менаџмент
 • Модул: Организација и менаџмент људских ресурса
 • Модул: Маркетинг менаџмент
 • Модул: Међународно пословање предузећа
 • Модул: Пословно комуницирање и односи с јавношћу
 • Модул: Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања
 • Модул: Менаџмент у туризму

Квантитативна анализа

 • Модул: Актуарство
 • Модул: Демографија
 • Модул: Економетрија
 • Модул: Информатика
 • Модул: Операциона истраживања
 • Модул: Статистика

Међународни економски односи

Економија и менаџмент енергетике

Квантитативне финансије – IMQF