Пријемни интервју

Сви кандидати су у обавези да присуствују пријемном интервјуу који се организује након конкурсног периода.

Пријемни интервју представља кратак разговор са Комисијом за упис на докторске студије. На интервјуу кандидати образлажу предлог предмета докторског истраживања и мотивацију за упис на докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду. Комисија за упис на докторске студије на основу приложене конкурсне документације и обављеног разговора са кандидатима доноси коначну одлуку о упису кандидата и формирању ранг листе.

Кандидати ће бити благовремено обавештени о терминима појединачних интервјуа.