Студентски парламент

<ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА И ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ>

Студентски парламент Економског факултета представља орган Факултета и званично представничко тело студената. Преко њега студенти остварују права и штите своје интересе на Факултету. Чланови Студентског парламента су студенти који су изабрани од стране колега са својих година на изборима који се одржавају у априлу сваке године.

На челу Студентског парламента налазе се председник, потпредседник и руководиоци ресора. Студентски парламент има четири ресора, а руководиоци сваког ресора, заједно са члановима, својим радом и интерном координацијом испуњавају задатке и реализују пројекте. Рад Студентског парламента дефинисан је Пословником и Статутом. Избори за Студентски парламент се одржавају сваке године у априлу и дефинисани су Правилником о начину избора и броју чланова Студентског парламента.

Мисија: Потпуније, свестрано и квалитетно студирање на ЕКОФ-у.
Визија: Утичемо на то да студенти буду задовољни и успешни у области у којој се специјализују, кроз побољшање комуникације, организације и квалитета студирања.

Ресори од којих се састоји Студентски парламент Економског факултета су:
ŸРесор за наставу и испите
ŸРесор за стручно усавршавање и праксу
ŸРесор за студентски стандард
ŸРесор за ПР и комуникације

Ресор за наставу и испите бави се предлозима за унапређењем квалитета наставе и проблемима који се јављају у вези са испитима, колоквијума и самим одржавањем наставе на свакој години студија. Анкета о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника и Извештај о пролазности, као и свакодневни разговори са студентима дају основне информације овом Ресору. Главни циљ јесте да се сваке године оцене из Анкете као и пролазност повећавају уз све бољи квалитет студирања.

Ресор за стручно усавршавање и праксу бави се организацијом бројних предавања и панел дискусија чији су учесници представници успешних компанија, као и праћењем конкурса и такмичења и обавештавањем студената о истим. Улога овог Ресора је да са једне стране мотивише студенте да активно раде на свом усавршавању, а са друге стране да успостави сарадњу са компанијама како би се омогићио што већи број пракси и додатних едукација. У протеклој години организована је посета фабрици Фиат у Крагујевцу, Бизнис инкубатору “Гнездо”, затим предавања, студије случајева, такмичења и праксе у сарадњи са компанијама као што су Ernst&Young, Coca-Cola Hellenic, Simens, Sberbank, McKinsey, Cepter, Microsoft, итд.

Ресор за студентски стандард задужен је за бригу о студентском стандарду на самом факултету, али и о организовању ваннаставних активности. Поред саме наставе битно је да студенти буду задовољни и условима студирања и овај Ресор бави се решавањем проблема на том пољу. Такође, овај Ресор задужен је и за организовање забавних вечери. Имали смо прилику да на Економском факултету угостимо господина Зоранниза Кесића, као и да организујемо акустично вече.

Организоване су и посете значајним институцијама као што су Народна банка Србије, Бели двор, Народна скупштина, омогућена је бесплатна Школа кинеског језика и културе, а у сарадњи са Руским домом обезбеђена је и Школа руског језика по бенефицираним ценама за студенте Економског факултета.

Ресор за ПР и комуникације бави се промоцијом и информисањем студената о свим активностима и пројектима који се организују на  Економском факултету, сарадњом са осталим факултетима, као и представницима медија. Овај ресор успешно координира са свим осталим ресорима, а такође је задужен за саму промоцију Студентског парламента и упознавање студената са његовим радом и функционисањем. Један од најважнијих пројеката овог Ресора јесте „Видео презентација смерова“ у којој су на модеран начин представљени сви модули Економског факултета. 

Председник Студентског парламента:

Име и презиме: Дејан Ђокић

Година студија: IV

Смер: Финансије, банкарство и осигурање

Контакт е-mail: djokicdejan.ekof@gmail.com

 

Потпредседник Студентског парламента:

Име и презиме: Mатеј Дамњановић

Година студија: III

Смер: Eкономска анализа и политика

Контакт e-mail: matejdamnjanovic@gmail.com

 

Секретар Студентског парламента:

Име и презиме: Немања Кантар

Година студија: III

Смер: Пословна анализа и консалтинг

Контакт e-mail: nemanjakantar@gmail.com

 

Руководилац ресора за наставу и испите:

Име и презиме: Ксенија Поповић

Година студија: IV

Смер: Трговински менаџмент и маркетинг

Контакт e-mail: popovicksenija7@gmail.com

 

Руководилац ресора за студентски стандард:

Име и презиме: Мина Илић

Година студија: IV

Смер: Економска анализа и политика

Контакт e-mail: minailic.ekof@gmail.com

 

Руководилац ресора за стручно усавршавање и праксе:

Име и презиме: Стефан Дамјановић

Година студија: IV

Смер: Међународна економија и спољна трговина

Контакт e-mail: damjanovic.stefan@gmail.com

 

Руководилац ресора за макретинг и ПР:

Име и презиме: Вера Крајникер

Година студија: III

Смер: Маркетинг

Контакт e-mail: v.krajniker@gmail.com

 

Чланови Студентског парламента:

 

Прва година: 

 • Сара Косовац,
 • Александра Ђорђевић,
 • Вера Крајникер,
 • Матеј Дамјановић,
 • Немања Величковић,
 • Никола Јовановић.

 

Друга година:

 • Стеван Васиљевић,
 • Михаило Ђурђевић,
 • Тамара Илић,
 • Ксенија Поповић,
 • Емилија Благојевић.

 

Трећа година:

 • Дејан Ђокић,
 • Мина Илић,
 • Вук Ђурић,
 • Никола Зељић,
 • Јелена Новаковић.

 

Четврта година:

 • Алекса Вукићевић,
 • Марко Лишанин,
 • Душан Вранић,
 • Стефан Дамјановић,
 • Наташа Шишић.

 

Мастер студије:

 • Бојан Миленковић,
 • Јелена Кршикапа.

 

Старије године:

 • Рајко Јовановић

 

Делегати Економског факултета у Студентском парламенту Универзитета:

Дејан Ђокић – члан Студентског парламента Универзитета у Београду,

Јелена Новаковић – секретар Студентског парламента Универзитета у Београду,

Михаило Ђурђевић – члан Студентског парламента Универзитета у Београду.

 

Е-МАИЛ: spekof@ekof.bg.ac.rs

ТЕЛЕФОН: 3021-161

Посетите нас у канцеларији Студентског парламента која се налази на спрату испод А6 сваког радног данаод 10 до 16 часова.

 

Званична FACEBOOK  страница линк http://www.facebook.com/spekof