Упис 2018 – старије године

 Основне академске студије

СТУДЕНТИ УПИСАНИ ПРВИ ПУТ У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 2012. ГОДИНЕ ИЛИ КАСНИЈЕ

СТУДЕНТИ ПРВИ ПУТ УПИСАНИ У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 2010. И 2011. ГОДИНЕ

СТУДЕНТИ УПИСАНИ ПРВИ ПУТ У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 2009. ГОДИНЕ

СТУДЕНТИ ПРВИ ПУТ УПИСАНИ У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 2006, 2007 И 2008. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА (2005. и РАНИЈЕ)

ПОЈАШЊЕЊЕ ПРЕЛАСКА СА ЈЕДНОГ НА ДРУГИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

РЕЖИМ УПИСА ПРЕДМЕТА – Општа правила уписа у школској 2018/19. години

СТУДЕНТ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРВО ПРИЈАВИ ПРЕЛАЗАК НА НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НА АДРЕСУ vera@ekof.bg.ac.rs  НАКОН ТОГА СТУДЕНТ ОБАВЉА ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС  И ДОЛАЗИ НА ШАЛТЕР ИСПРЕД АМФ.1 ДА ОБАВИ ОВЕРУ СЕМЕСТРА.


Техничко упутство о упису

Промена студијског програма – прелазак са 180 на 240 ЕСПБ и обрнуто

Закључак о рангирању

Обавештење о вредновању ваннаставних активности студената

Пријава ваннаставних активности