Студентски инфо центар

На овом делу сајта можете погледати најчешће тражене информације у вези са студирањем на Економском факултету у Београду.  За све додатне информације обратите се службеницима Студентског инфо центра.

Студентски информациони центар – СИЦ

Тел. 3021-121, 3021-122 – Основне академске студије
Тел. 3021-051 – Мастер академске студије
E-mail: sic@ekof.bg.ac.rs
Жиро рачун: 840-1109666-73

Важне информације

МАРТ – МАЈ (АПСОЛВЕНТСКИ) РОК 2017:  OБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ И ОДЈАВИ ИСПИТА

Предаја захтева за уверење о завршеном студијском програму  Економија,  пословно управљање и статистика (180 ЕСПБ)

Приступ веб студентском сервису – појашњења

Појашњење начина пријаве испита преко веб сервиса и процедура накнадне пријаве

Обавештење студентима пре испита

Пријава и одјава испита – правила Службе

Подела књига:

Економска статистика, Економика индустрије и Немачки језик за економисте- распоред преузимања уџбеника

Методологија економије и Управљање трошковима у пољопривредном предузећу – распоред преузимања

 

Студијски програм Економија, пословно управљање и статистика – 180 и еквиваленција предмета:

Одлука о еквиваленцији 2015

Обавештење – одлука ННВ (ажурирано 10.01.2014)

 


Студентска служба


УПИС 2017


Правила рада студентске службе


Уплате: дилема – позив на лични или неки други број


Пријава и одјава испита


Упутство за предају семинарских и завршног рада на основним академским студијама путем система Еphorus


Молбе и уверења


Пријава и одбрана дипломског рада


Захтев за издавање дипломе и уверења о дипломирању


Свечана додела диплома


Често постављана питања и одговори у вези са издавањем потврде о изједначавању раније стеченог стручног назива са стручним називом који је прописан Законом о високом образовању.


ПРОЈЕКАТ СТУДЕНТСКОГ МЕНТОРСТВА – Позив за пријаву и учешће


Правна акта Економског факултета


Правна акта Универзитета у Београду