Распоред наставе

Од 11. априла 2022. године настава за основне студије ће се одвијати по комбинованом моделу (део наставе се реализује преко Зум платформе, а део у учионицама на Факултету према распореду).

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година


 

Распоред наставе у пролећном семестру од 17. фебруара 2022.

Од 17. фебруара 2022. године настава се у потпуности одвија у онлајн режиму. Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала, биће планиран режим комбиноване наставе.

Прва година 

Друга година

Трећа година

Четврта година

Распоред наставе од 1. новембра 2021. (трећа и четврта година)

Трећа година 1-11-2021 комбиновано

Четврта година 1-11-2021 комбиновано


Због епидемиолошке ситуације, а на основу упутстава ресорног министарства и Универзитета у Београду, Економски факултет ће фазно прелазити на комбиновани режим рада. Почев од 5. октобра на комбиновани модел рада прелазе студенти прве године студија, док сви остали студенти (друге, треће и четврте, укључујући ЛСЕ програм) остају искључиво у онлајн режиму рада према постојећем распореду.

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година


РАСПОРЕД ЧАСОВА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ 2020/21. ГОДИНЕ

Нови распоред за предмете прве и друге године студија (без усмеравајућег предмета и страног језика за економисте) од 19. априла 2021. године

Прва година 19-4-2021

Друга година 19-4-2021

Од 08. фебруара 2021. године настава се у потпуности одвија у реалном времену преко

Зум платформе.

Прва година 8-2-2021 

Друга година 8-2-2021

Трећа година 8-2-2021

Четврта година 8-2-2021


Од 23. новембра 2020. године настава на старијим годинама студија се у потпуности одвија у реалном времену преко Зум платформе. Прва година студија остаје у режиму комбинованог модела рада (део наставе се реализује преко Зум платформе, а део у учионицама на Факултету према распореду који важи од 6. октобра 2020. године).

Распоред часова за I годину школске 2020/21. године (од 1. децембра 2020.)

Распоред наставе од 23. новембра 2020. на старијим годинама студија

Друга година 23-11-2020

Трећа година 23-11-2020

Четврта година 23-11-2020

Распоред наставе од 21. септембра до 2. октобра 2020. године

Распоред наставе за студенте I године студија од 21. септембра до 2. октобра 2020. године

Распоред наставе од 6. октобра 2020. године

Распоред наставе за студенте I године студија од 6. октобра 2020. године.

Распоред наставе од 28. септембра до 2.октобра 2020. године на старијим годинама студија

Распоред II година од 28-9 до 2-10-2020

Распоред III година од 28-9 до 02-10-2020

Распоред_IV_година_од_28-9_до_2-10-2020

Распоред наставе од 5. октобра 2020. године на старијим годинама студија

Распоред друга година

Распоред трећа година

Распоред четврта година