Служба

Контакт подаци

Економски факултет
Универзитета у Београду
Каменичка 6, 11000 Београд
Телефони:
Централа: +381 (0)11 3021 240;
Fax: +381 (0)11 2639 560
ПИБ: 100223295
Матични број: 7001983
Текући рачун Факултета: 840-1109666-73

Координатор за мастер академске и докторске студије

I спрат, канцеларија 128
др Катица Радосављевић
Телефон: +381 (0)11 3021 187
е-пошта: pds@ekof.bg.ac.rs

Реферат за мастер академске студије

I спрат, канцеларија 128
Снежана Вучинић
Телефон: +381 (0)11 3021 187
е-пошта: pds@ekof.bg.ac.rs

I спрат, канцеларија 129
Ива Димитријевић
Телефон: +381 (0)11 3021 210
е-пошта: pds@ekof.bg.ac.rs

Радно време Реферата за мастер академске студије је од 8.30 до 17 часова.

Ради ефикасније организације, телефонске позиве запослени у реферату реализују у ограниченом временском трајању од 14-16 часова сваког радног дана. Пријем странака од 15 до 17 часова у канц. 128 и 129.

Реферат за међународне мастер академске и докторске студије

I спрат, канцеларија 127
Контакт особа: Марија Стојков
Телефон: +381 (0)11 3021 169
е-пошта: ds@ekof.bg.ac.rs

Радно време Реферата за докторске студије је од 8.30 до 16 часова.