Регулисање статуса на мастер студијама

Студенти уписани 2016-17. школске године по посебним условима

Студенти уписани први пут 2016-17. школске године и студенти уписани 2017-18. школске године по посебним условима

Студенти уписани први пут 2017-18. школске године

Студенти којима је одобрен статус мировања у претходном периоду

Студенти уписани први пут 2015-16. школске године и студенти који су изгубили статус

Престанак статуса студента – Статут БУ изводи

Промена термина предаје документације за регулисање статуса 14.09.2018