Регулисање статуса на мастер студијама

Лица која су била уписана на магистарске студије

Студенти којима је одобрен статус мировања у претходном периоду

Студенти уписани први пут 2014-15. школске године и студенти који су изгубили статус – ОСТВАРИЛИ МИНИМУМ 30 ЕСПБ

Студенти уписани први пут 2014-15. школске године и студенти који су изгубили статус- ОСТВАРИЛИ ИСПОД 30ЕСПБ и 2015-16. године по посебним условима

Студенти уписани први пут 2015-16. школске године и студенти уписани 2016-17. школске године по посебним условима

Студенти уписани први пут 2016-17. школске године

Трајање мастер академских студија