Правилници и упутства

 

Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на мастер академским студијама

Elektronska prijava ispita i elektronsko placanje

Izborni predmeti-uputstvo

Дужина трајања мастер студија у складу са изменама Статута БУ из 2018. године

Упутство за пријављивање на студентски веб сервис (ПДФ)

Упутство за електронско пријављивање изборних предмета (ворд)

Упутство о начину бирања изборних предмета са другог студијског програма

Упутство за плаћање школарине и других студентских надокнада: 

Текући рачун и позиви на број (ПДФ)

Одлука о накнадама које нису обухваћене школарином са изменама и допунама

Одлука о школарини за школску 2021 2022. годину

 

Упутство о студирању и изради завршног мастер рада:

Техничко упутство за коришћење E-молбе

Престанак статуса студента – Статут БУ изводи

Рокови за предају захтева за одобрење теме и захтева за оцену завршног (мастер) рада

Процедура добијања теме и оцене и одбране завршног (мастер) рада

Затев за оцену и одбрану мастер рада

Zahtev-za-odobrenje-teme-master-rada

Упутство за реферат о оцени мастер рада

Правилник о полагању испита (ПДФ)

Pravilnik o pravilima osnovnih i master akademskih studija

Правилник о завршном мастер раду (ПДФ)

Мастер рад – практични савети

Мастер рад – техничка процедура

Шта је мастер рад и како треба да изгледа