Правилници и упутства

Трајање студија након укључивања у измењене студијске програме

Упутство за пријављивање на студентски веб сервис (ПДФ)
Упутство за пријављивање на студентски веб сервис (ворд)

Упутство за електронску пријаву испита и електронско плаћање (ворд)

Упутство за електронско пријављивање изборних предмета (ворд)

Упутство о начину бирања изборних предмета са другог студијског програма

Упутство за плаћање школарине и других студентских надокнада: 

Текући рачун и позиви на број (ПДФ)
Текући рачун и позиви на број (ворд)

Висина накнада које нису обухваћене школарином (ПДФ)

Regulisanje skolarine u obnovljenoj godini studiranja (ворд.)

Одлука о школарини за школску 2017-18. годину

Упутство о студирању и изради завршног мастер рада:

Рокови за предају Захтева за одобрење теме и мастер рада

Процедура добијања теме и оцене и одбране завршног (мастер) рада

Статут БУ – изводи

Трајање студија

Затев за оцену и одбрану мастер рада

Zahtev-za-odobrenje-teme-master-rada

Упутство за реферат о оцени мастер рада

Правилник о полагању испита (ПДФ)
Правилник о полагању испита (ворд)

Pravilnik o pravilima osnovnih i master akademskih studija

Правилник о завршном мастер раду (ПДФ)
Правилник о завршном мастер раду (ворд)

Упутство за предају рада путем система Ephorus (ворд)