Календар активности

Почетак наставе у јесењем семестру је 24. октобра, а завршетак 30. децембра 2022. године.

Почетак наставе у пролећном семестру је 27. фебруара, а завршетак 19. маја 2023. године

Јануарски рок: 10.01. – 25.01.2023.
Фебруарски рок: 26.01. – 10.02.2023.
Јунски рок: 01.06. – 16.06.2023.
Јулски рок: 19.06. – 04.07.2023.
Септембарски рок: 21.08. – 05.09.2023.
Октобарски рок: 06.09. – 21.09.2023.