Календар активности

Почетак наставе у јесењем семестру је 25. октобра, а завршетак 31. децембра 2021. године. Почетак наставе у пролећном семестру је 21. фебруара, а завршетак 15. маја 2022. године

Јануарски рок: 10.01. – 23.01.2022.

Фебруарски рок: 24.01. – 06.02.2022.

Јунски рок: 24.05. – 08.06.2022.

Јулски рок: 10.06. – 25.06.2022.

Септембарски рок: 19.08. – 03.09.2022.

Октобарски рок: 05.09. – 20.09.2022.