Календар активности

Семестри:

– јесењи семестар: 14. 10. – 27. 12. 2019.
– пролећни семестар: 10. 2. – 15. 5. 2020.

Испитни рокови:

I           8. 1. – 26. 1. 2020.
II         27. 1. – 9. 2. 2020.
III        18. 5. – 4. 6. 2020.
IV        5. 6. – 20. 6. 2020.
V         17. 8. – 6. 9. 2020.
VI        7. 9. – 20. 9. 2020.