Предмети – докторске студије

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШК. 2021-22

INFOPAKETI PREDMETA DRUGOG SEMESTRA (AKREDITACIJA 2020)

MODUL EKONOMIJA

Ekonomija javnog sektora
Ekonomija rada
Ekonomska politika
Finansijska matematika 1-D
Fiskalna teorija i politika
Globalizacija i tranzicioni procesi
Javne finansije – napredni nivo
MAKROEKONOMETRIJA 1-D
Makroekonomska analiza 1-D
MEDJUNARODNA EKONOMIJA 1-D
MEDJUNARODNA EKONOMIJA 2-D
Međunarodna trgovina-teorija i politika
Mikroekonomska analiza
Monetarna ekonomija i bankarstvo
Monetarna teorija i politika
Razvojna i regionalna ekonomija, infopaket, DS
Savremene ekonomske teorije
UPRAVLJANJE RIZICIMA

MODUL POSLOVNO UPRAVLJANJE

Istraživački i komunikativni marketing
MARKETING 1 D
MARKETING MENADŽMENT
Medjunarodno poslovanje preduzeca
Menadžment i marketing u turizmu
Menadžment snabdevanja i logistike
Organizaciona teorija i dizajn
Organizaciono ponašanje
Startegijsko preduzetništvo
STRATEGIJA KONKURENTNOSTI
Strategijske korporativne finansije
Strategijsko poslovno izveštavanje
Strategijsko upravljacko racunovodstvo
Trgovina i kanali prodaje
Trgovinski menadžment i marketing
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
Ekonomika strategije

MODUL STATISTIKA

DEMOGRAFIJA
Ekonometrija panela
MAKROEKONOMETRIJA 1D
MATEMATIKA D
MULTIVARIJACIONA ANALIZA
OSIGURANJE 1D
Savremene informacione tehnologije
STATISTICKA ANALIZA 1-D
Statisticka analiza trzista i traznje
Statistika – Ekonomska statistika
Teorija Igara
TEORIJA STATISTIČKOG ZAKLJUČIVANJA 1-D
TEORIJA UZORAKA I PLANIRANJE EKSPERIMENATA 1-D
ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 1D


 

Metodi i tehnike  istraživanja u menadžmentu

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da je, na predmetu Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize, rok za predaju radova kod profesora Janićijević, Bogićević Milikić i Aleksić Mirić 31.1.2021. Radovi se dostavljaju na mail adresu prof Janićijevića: jnebojsa@eunet.rs

Anketiranje intervju i upitnik

 


 

Organizacija preduzeca 1-D Plan rada 2021