taaaaaaaaaaaa

Студенти Економског факултета у посети агенцији „Direct Media“

У уторак, 24. октобра, Центар за сарадњу са привредом Економског факултета у Београду организовао је посету агенцији „Direct Media“. Студенти су били у прилици да обиђу радни простор и упознају се са цeлoкупним систeмoм и ширoкoм лeпeзoм услугa кoje „Direct Media“ нуди својим клијентима.

Посета је део сарадње Економског факултета и агенције „Direct Media“ која се успешно наставља и након завршетка програма „DM Smart Lab“.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttt