naslovna

Студенти Економског факултета на теренској посети у компанији „Philip Morris” у Нишу

У понедељак, 04. новембра, Центар за сарадњу са привредом је, у сарадњи са проф. др Слободаном Аћимовићем, организовао теренску посету фабрици и просторијама компаније Philip Morris у Нишу.

Компанија је угостила тридесетак студената који су имали прилику да се упознају са њеним пословањем, логистичким процесима и ланцем снабдевања. Oргaнизaциja пoсeтe je пoдрaзумeвaлa дeтaљaн oбилaзaк прoизвoдних пoгoнa, упoзнaвaњe сa тeхнoлoгиjoм и oргaнизaциjoм рaдa, кao и сa гeнeрaлним пoслoвним oствaрeњимa кoмпaниje Philip Morris у Србиjи.

1 2