20200122_113953

Стручни скуп поводом публикације „Економска криза: порекло и исходи“

На Економском факултету у Београду одржан је стручни скуп поводом књиге  „Економска криза: порекло и исходи” уредника академика Часлава Оцића.

Присутнима су се обратили професори др Бранислав Боричић, декан Економског факултета и др Александар Живковић, шеф катерде за економску политику и развој.

Након тога о књизи су говорили професори др Млађен Ковачевић и др Ђорђе Ђукић, као и академик Часлав Оцић, редован члан САНУ.

Реч је о четрнаестој књизи економског зборника Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности у Београду чија се интригантност огледа у томе што је објављена осам година након одржаног научног скупа у САНУ где су учешће узели економисти, историчари, социолози и политиколози.

На скупу се говорило о историји кризе у свету и политичкој повезаности са стварањем и ефектима кризе. Уколико „притајена“ светска економска криза из 2008. године поново ескалира српска привреда је данас много више изложена ризицима, а ефекти ће се пре свега одразити на извоз, дохотке и смањиће се перспективе за младе. Климатски проблеми ће свуда у свету додатно компликовати и отежавати кризне ситуације и њихово решавање.

Намера организатора је да ауторизоване дискусије након рецензија објави у годишњем Тематском зборнику Катедре за економску политику и развој за 2020. годину, публикацији чији је издавач Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

20200122_11080420200122_115831