Стратегијски менаџмент

ОБАВЕШТЕЊА

Vreme održavanja ispita u „oktobru 2″  je subota, 30.09.2017. godine u 18h. Informacija o sali u kojoj položete biće objavljena u dnevnom rasporedu koji će uskoro biti objavljen.

Obaveštenje za ispit u „oktobru 2″/Obavestenje SM Oktobar 2


ISPITNA MATERIJA ZA JUN (Za studente koji su školske 2016/2017 pratili nastavu): Iz ispitne materije predviđene Info paketom isključene su glave 28, 31 i 33, kao što je naznačeno na predavanjima 23/5 i 25/5

ISPITNA MATERIJA ZA JUL : Celokupna materija koja je predviđena info paketom 

BODOVI SA PREDAVANJA: U nastavku se nalazi tabela sa evidencijom potpisa i skalom za bodovanje na drugom „listu“. Usled problema sa bodovima iz prve sedmice kada nisu svi studenti stigli da se potpišu, odlučili smo da uklonimo tu sedmicu iz bodovanja i u skladu sa tim pomerimo skalu  zahtevajući svuda jedno ili dva prisustva manje. Studenti koji su već upisali poene mogu danas, 9.juna, korigovati iste kod svog asistenta. POTPISI SA PREDAVANJA SM 2017 sa skalom za bodovanje

Važna informacija: Pošto su se grupe od utorka i četvrtka razlikovale po broju max mogućih prisustava (usled dodatnih poena), za maksimalnih 8 poena sa predavanja dozvoljeno je 14, 15 i 16 poena, u smislu broja prisustava. Neće biti dodatnih poena, osim u slučaju pomeranja skale na više, čime bi za 8 poena bilo potrebno 15 ili 16 prisustava.


Obaveštenje za studente starijih generacija/ SM2017_obavestenje za studente starijih generacija 

 

 

Резултати

2017. година:


2016. година:


2014. година   REZULTATI OKTOBAR 2 REZULTATI sa popravnim_sept2014