Stojanovic2

СТОЈАНОВИЋ ДР ЖАКЛИНА

Kabinet:333

Telefon:3021162

Vreme prijema:среда 12-14

Email:zaklina.stojanovic@ekof.bg.ac.rs

Датум рођења: 27.септембар 1972.

Образовање:

2003 Доктор економских наука, Економски факултет у Београду – 2000 Магистар економских наука, Економски факултет у Београду, Катедра за економску политику и развој, Смер: Аграрна економија  – 1995 Дипломирани економиста, Економски факултет у Београду, Смер: Пословне финансије и рачуноводство.

Професионална каријера:

1996 – окт. 1996 ТП “Технохемија” Београд, референт плана и анализе  – окт. 1996 – Економски факултет Београд, Катедра за економску политику и развој, 1996-2000 асистент-приправник, 2000-2003 асистент, 2003 – 2008 доцент, 2008-2013 – ванредни професор, 2013 – редовни професор.

Предмети: Економика аграра (основне студије), Рурални развој, Аграрна економија и политика, Финансијска тржишта и безре (мастер студије), Регионални развој (докторске студије).

Област научно-истраживачког рада:  Аграрна економија  Финансирање пољопривреде   Робна берза и хеџинг  Агробизнис менаџмент  Аграрна и рурална политика.

Чланство у професионалним организацијама:  European Association of Agricultural Economists  Научно друштво аграрних економиста Балкана  Научно друштво економиста Србије, ванредни члан  Друштво аграрних економиста Србије  Друштво економиста Београда.

Члан мреже међунaродних експерата у области Пољопривреда и храна – Food Unique.

Најважније референце:

– Ж. Стојановић, Гњатовић Д. (2015): Задругарство у Србији, Хисперија-еду, Београд.

– Ž. Stojanović, Rakonjac Antić T., Popović Petrović I. (2015), The impact of catastrophic risks on agricultural sector in Serbia, in: Jelena Kočović, Biljana Jovanović Gavrilović, Vesna Đukić (red.), Catastrophic Risks and Sustainable Development, Belgrade: Faculty of Economics, University of Belgrade.

– Ж. Стојановић, Драгутиновић-Митровић Р., Огњанов Г. (ред.) (2014): Тржиште хране са нутритивном и здравственом изјавом на Западном Балкану – стање, изазови и перспективе, Економски факултет Београд.

– Ž. Stojanović., Dragutinović Mitrović R., Popović Petrović I. (2014): Business environment and trade competitiveness of Serbian food sector,  B. Cerović (red) Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije, Ekonomski fakultet Beograd.

– Z. Stojanovic, Dragutinovic-Mitrovic R., Laniau M. (2013): Products with nutrition and health claims in the Western Balkans: labelling behaviour, regulation and policy implications, European Journal of Law and Economics, DOI: 10.1007/s10657-013-9386-z.

– D. Barjolle, Gorton M., Milosevic-Djordjevic J., Stojanovic Z. (ed.) (2013): Food Consumer Science: Theories, Methods and Application to the Western Balkans, Springer, The Netherlands.

– Z. Stojanovic, Filipovic J., Mugosa B. (2013): Consumer acceptance of functional foods in Montenegro, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 9, No. 3.

– Г. Рикаловић, Стојановић Ж., Закић З. (2012): Нови образац привредног развоја и запошљавања: Модел креативне руралне индустријализације, Зборник Матице српске за друштвене науке.

– Z. Stojanovic, Barjolle, D. (2012), Characteristics of Traditional and Novel Food Consumers: Does Tradition Keep Dominance over New Trends in Food Consumption? (The Example of Serbia), print in System Dynamics and Innovation in Food Networks 2012, Proceedings of the 6th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, EAAE, IAMA, AIEA2, INFITA and the International Center for Food Chain and Network Research, University of Bonn, Germany.

– Z. Stojanovic, Barjolle D., (2012): Socio-economic and demographic profile of traditional and functional food consumers in Serbia, Marketing Volume 43.

– I. Zezelj, Milosevic J., Stojanovic Z., Ognjanov G. (2012): The motivational and informational basis of attitudes toward foods with health claims, Appetite Volume 59, Issue 3.

– С. Цвејић, Грозданић Р., Стојановић Ж., Борцага К., Садовски Б. (2011): Препоруке за подршку развоја капацитета социјалних предузећа у Србији, Европски покрет у Србији.

– Z. Stojanovic, Dragutinovic Mitrovic, R. (2011): The Serbian functional food market: Does regulation make differences?, Economic Annals, Volume LVII, No. 193 / April- June 2012.

– Г. Поповић, Закић З., Стојановић Ж. (2009): Савремена рурална политика: Паралеле ЕУ – РС и БиХ, Економски факултет Универзитета у Бања Луци.

– З. Закић, Стојановић Ж. (2008): Економика аграра, Економски факултет Београд.

 

Најважнији пројекти:

•Институционалне реформе и транзиција агропривреде у Републици Србији, Економски факултет, Београд 2002-2005.•Ефекти приватизације у Србији: конкурентност, пословне перформансе и управљање предузећем, Економски факултет, Београд 2002-2005. • TEMPUS JEP CD-19087-2004 Reorganization of Economics Study in Serbia, 2006-2007 • Пољопривреда и рурални развој Србије у међународним интеграционим процесима, Пољопривредни факултет Земун, 2006-2010. • Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у ЕУ, Институт за економику пољопривреде Београд, 2006-2010. • Теоријски и методолошки основ за нову генерацију докумената одрживог развоја у Србији – усклађивање са новим европским и регионалним документима, Београд 2006-2010. • Подстицање реформи у привреди Србије – раст, запосленост и конкуренција, Економски факултет Београд, 2006-2010. • Рурална политика ЕУ и модалитети инкорпорације Републике Српске и БиХ у европски концепт интегралног руралног развоја, Економски факултет Бања Лука, 2006-2008. • FP7 – Food Consumer Science in the Balkans: Frameworks, Protocols and Networks for a better knowledge of food behaviors, European Commission, 2008-2011. • The support system for cooperatives in Serbia and Lessons Learned, UNDP 2009.• Моделовање система јавних складишта за зрнасте културе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 2009. • Business Enabling Project: Financial Market Development, USAID 2011-2012. • FP7 – International comparison of product supply chains in the agri-food sector: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets, 2012-2015. • FP7 – Global and local food assessment: a multidimensional performance-based approach, 2013-2016. • H2020 – Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries, 2015-2019.

СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ У ИНОСТРАНСТВУ

• Централно европски универзитет – Будимпешта, Мађарска Студијски боравак – Десет година транзиције – анализа спроведених реформи, Новембар 2002.године • Универзитет у Килу, Немачка: Летња школа аграрне и примењене економије, Септембар 2003. године

Обавештења

Download