Стипендирана мобилност студената у оквиру програма „ERASMUS +”

erasmus-logo_orig

СТИПЕНДИРАНА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕРАСМУС+

 

У оквиру кључне акције 103 Ерасмус+ програма мобилности студената и особља, Универзитет у Београду расписује конкурс за одлазну мобилност студената свих нивоа студија за одлазак на стучне праксе – student mobility for traineeships.

Све отворене позиве можете наћи на On-line платформи

MobiOn https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Пријаве се врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

У оквиру Кључне акције 103 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) студенти УБ могу да конкуришу за реализацију мобилности у оквиру програма стручне праксе на партнерским институцијама у иностранству или другим организацијама, како је прецизирано у отвореном позиву на платформи MobiON.  Напомињемо да оквиру овог позива мобилност студената може бити реализоване најкасније до 31. октобра 2023. године.

Рок за подношење пријава истиче 01. априла 2023. године у 16.00 часова.

Додатне информације о студентским праксама, условима, стипендији и релевантној конкурсној документацији, као и пријавни формулар, доступни су на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students-for-traineeships

Упутство за пријаву:

 • MobiOn http://mobion.bg.ac.rs/– How to apply – пажљиво прочитајте упутство и унапред припремите потребну документацију
 • Одаберете опцију: Outgoing student for traineeship
 • Селектујте програм КА103
 • Селекција матичне институције – Faculty of Economics
 • Креирајте налог/региструјте се на MобиOн http://mobion.bg.ac.rs/
 • Унесите тражене податке и документацију
 • Образац Уговора о мобилност ради стручне праксе (Learning agreement for traineeship) се преузима са странице – https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students-for-traineeships
 • Уговор о мобилност ради стручне праксе попуњава студент, а затим потписују три уговорне стране: студент, Економски факултет (продекан, др Саша Ранђеловић) и представник институције где ће се пракса обављати.
 • По окончању мобилности, ЕСПБ кредити стечени на стручној пракси (уколико су додељени), могу бити признати у оквиру студијског програма студента на Економском факултету, уколико је стручна пракса предвићена студијским програмом студента.

По истеку рока за пријаву, селекцију кандидата врше матични факултети, на основу документације студената, а према дефинисаном критеријуму за бодовање и рангирање пријава.

Комисију за селекцију кандидата на Економском факултету чине:

 • Продекан за наставу
 • Продекан за међународну сарадњу и финансије
 • Стручни сарадник за међународну сарадњу

Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима селекције.

Информације о самом програму и износима стипендија могу се наћи на

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students-for-traineeships

 

Уговор о мобилност ради стручне праксе потписиваће се преко Канцеларије за међународну сарадњу на Економском факултету,  контакт: international.office@ekof.bg.ac.rs