rade_stankic

СТАНКИЋ ДР РАДЕ

Kabinet:429

Telefon:3021087

Vreme prijema:понедељак 13.45-15.45

Email:rade.stankic@ekof.bg.ac.rs

Природно-математички факултет у Београду, смер математика, завршио је 1976. године. Магистрирао је 1980, а докторирао 1990. године. Изабран је за доцента 1992. године, за ванредног професора 1999. године, а за редовног професора 2004. године.Био је руководилац или члан стручних тимова за пројектовање преко 40 информационих система у земљи и иностранству. Аутор је већег броја уџбеника, монографија, научних и стручних радова из области пословне информатике.

У настави на четворогодишњим студијама предаје предмете: Пословна информатика, Пројектовање информационих система и Управљачки информациони системи. На мастер курсевима предаје предмете: Информатика, Електронско пословање и ERP софтвер.

Објављене књиге 

Важнији радови:

1. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIA AND THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF NETWORKED READINESS INDEX VALUES, Economic Annals, Volume LX, No.206 /July – September 2015, p. 45-86, Faculty of Economics of the University of Belgrade. http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/368-1.pdf
2. Spreadsheets in Statistics, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 19, 1373-1374, Springer, New York, 2011.
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-642-04898-2_73
3. Business Intelligence, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 2, 188-189, Springer, New York, 2011.
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-642-04898-2_6
4. Software Support for Natural Disasters Data Analysis and Risk Management, The monograph „Risk Management in The Financial Services Sector“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2016.
5. The New Information and Communication Technologies in Insurance, The monograph „Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2012.
6. Contribution to Intelligent System for Automatic Management of Business Rules Development, Journal TTEM; pp.163-168, Volume 7/2012, Number 1.
7. Информационо-комуникационе технологије у образовању као подстицај економском развоју, Економски хоризонти, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Vol. 20, свеска 1, (стр. 61-73), 2018.
8. Анализа потреба за пословним информатичарима на тржишту радне снаге Србије, Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 54, број 39/2018.
9. Употреба информационо-комуникационих технологија у пословању предузећа у Србији, Економске идеје и пракса, Економски факултет Универзитета у Београду, 2017.
10. Пословна информатика. уџбеник, Економски факултет, Београд (12 издања- 1995. године прво, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012, 2017 и 2018. године – измењена и допуњена издања).
11. Електронско пословање, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2007, 2008, 2009, 2014, ФСТ, Бијељина, 2007, СУР, Бијељина, 2001.
12. Банкарско пословање и платни промет, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Београд, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
13. Пројектовање информационих система, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2013.
14. Пословни информациони системи, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Брчко, 2017.
15. Управљачки информациони системи, уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2009.
16. Информатика у туризму, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2007, 2008, 2018.
17. Основи рачунарства, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2008.
18. Информатика, уџбеник, Економски факултет, Брчко , 2003, 2005.
19. Рачунари у рачуноводству, уџбеник, Економски факултет, Београд, (2 издања – 1996. и 1998. године).
20. Приступи у процесу мерења и анализе посећености презентација на Интернету, чланак, Економски анали, број 159, Економски факултет Београд, 2003.
21. Статистичка анализа посећености веб-сајта, Статистичка ревија, број 1-4, Београд, 2002.
22. Информатика за економисте, уџбеник, Виша школа за спољну трговину, Бијељина,1998, 2002.
23. Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, уџбеник на српском, румунском, мађарском, словачком и русинском језику, шест издања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996-2003.
24. Пословна информатика са практикумом. уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2005.
25. The problem of spam in electronic business, International Conference, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance, Faculty of Economics Belgrade, 2007.
26. An Automatic Procedure for Classification of Set Elements Using a Factor Analysis Method, COMPSTAT 88 Computational Statistics, 8th Symposium, Copenhagen, Denmark, 1988.
27. The use of statistical methods for classification of set of elements, COMPSTAT 86. Computational Statistics, 7th Symposium, Rome, Italy, 1986.
28. Изазови дизајна организације при примени клауд технологије, SYMOPIS, Златибор, 2017.
29. Nove tehnologije u visokom obrazovanju kao podsticaj ekonomskom razvoju, III Međunarodna konferencija „Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja“, Ekonomski fakultet, Brčko, 2016.
30. The Impact of Trends in The Software Industry on The Economies of Developing Countries,); Novi Ekonomist: Journal of Economic Theory and Practice, University of East Sarajevo, Faculty of Business Economics Bijeljina, July-December 2017, Vol. 11 N0 22 .

Обавештења

 POSLOVNA INFORMATIKA
Teme Trendovi u industriji softvera i Upravljački sistemi baza podataka (str. 244-268) biće obrađene sa svim studentima (koji slušaju nastavu ponedeljkom i koji slučaju nastavu sredom)  13.5. po sledećem rasporedu:
8.00-8.45        Nastava na ZOOM-u
9.00-9.45        Nastava na ZOOM-u
10.00-10.45    Nastava na ZOOM-u
11.00-12.00    Diskusija na ZOOM-u i E-TEST.
Link za predavanja uživo na ZOOM-u, prema rasporedu časova, od 21.4. do 15.5. i za konsultacije ponedeljkom od 13.45 do 15.45 je: 
 
Link za E-test iz POSLOVNE INFORMATIKE 13.5.
 
 POSLOVNA INFORMATIKA
TEME PREDVIĐENE ZA ERP SOFTVER (str. 219-243) BIĆE OBRAĐENE 11.5. SA GRUPOM STUDENATA KOJI SLUŠAJU NASTAVU PONEDELJKOM PO SLEDEĆEM RASPOREDU:
10.00-10.45    Nastava na ZOOM-u
11.00-11.45     Nastava na ZOOM-u
12.00-12.45    Nastava na ZOOM-u
13.00-14.00    Diskusija na ZOOM-u i E-TEST.
Link za predavanja uživo na ZOOM-u, prema rasporedu časova, od 21.4. do 15.5. i za konsultacije ponedeljkom od 13.45 do 15.45 je: 
 
Link za E-test iz POSLOVNE INFORMATIKE 11.5.
 
Poštovane koleginice i kolege,
 
hvala Vam što ste danas 6.5.2020. godine, od 8.00 do 12.00, u velikom broju bili  prisutni na predavanjima na ZOOM-u i pristupili elektronskom testu, 89% (48 od  54), iz predmeta POSLOVNA INFORMATIKA.
 
Srdačan pozdrav
Prof. dr Rade Stankić
POSLOVNA INFORMATIKA
TEME PREDVIĐENE ZA ERP SOFTVER (str. 219-243) BIĆE OBRAĐENE 6.5. SA GRUPOM STUDENATA KOJI SLUŠAJU NASTAVU SREDOM I 11.5. SA GRUPOM STUDENATA KOJI SLUŠAJU NASTAVU PONEDELJKOM PO SLEDEĆEM RASPOREDU:
 
PLAN NASTAVE IZ POSLOVNE INFORMATIKE ZA 6.5. (ZA STUDENTE KOJI NASTAVU SLUŠAJU SREDOM)
8.00-8.45     Nastava na ZOOM-u
9.00- 9.45    Nastava na ZOOM-u
10.00-10.45  Nastava na ZOOM-u
11.00-12.00   Diskusija na ZOOM-u i E-TEST.
Link za predavanja uživo na ZOOM-u, prema rasporedu časova, od 21.4. do 15.5. i za konsultacije ponedeljkom od 13.45 do 15.45 je: 
PLAN NASTAVE IZ PROJEKTOVANJA INFORMACIONIH SISTEMA ZA 6.5.
14.00-14.45 Nastava na ZOOM-u
15.00-15.45 Nastava na ZOOM-u
16.00-17.00 Nastava na ZOOM-u (diskusija 16.00-16.15) i e-TEST (16.15-17.00)

Link za predavanja uživo na ZOOM-u, prema rasporedu časova, od 21.4. do 15.5. i za konsultacije ponedeljkom od 13.45 do 15.45 je: 

 

Download


Poslovna informatika:

Način izvođenja onlajn nastave POSLOVNA INFORMATIKA

PI-2020-UVOD

info-paket_PIN_2020

PI-2020-Ispitna-pitanja

PI-2020-Način ocenjivanja prezentacija

PI-2020-CAS01

PI-2020-CAS02

PI-2020-CAS03

PI-2020-CAS04

PI-2020-CAS05

PI-2020-CAS06

PI-2020-CAS07

PI-2020-SQL

PI-2020-CAS08

PI-2020-CAS09

PI-2020-CAS10

PI-2020-CAS11

PI-2020-CAS12

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu 25.3.2020. godine (strane u knjizi: 74-88 i 103-120).

PI-2020-CAS13 SA AUDIO ZAPISOM FINALNO

PI-2020-CAS13

PI-2020-CAS14

PI-2020-CAS15

PI-2020-CAS16

———————

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu 30.3.2020. godine (strane u knjizi: 93-100 i 123-132).

PI-2020-CAS17

PI-2020-CAS18

PI-2020-CAS19

Prezentacije studenata za 30.3.2020. godine nalaze se na DROPBOX i MOODLE platformama.

Integrisani materijali za predavanja iz POSLOVNE INFORMATIKE 30.3. nalaze se i na linku:

https://showcase.dropbox.com/doc/POSLOVNA-INFORMATIKA-30.3.–AxEZyHdMV1SSeEvBhtrU~eLdAQ-Xmo1otzTLoL4gQ7LUUA4S

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu 6.4.2020. godine (strane u knjizi: 133-151):

PI-2020-CAS20

PI-2020-CAS21

PI-2020-CAS22

Prezentacije studenata za 6.4.2020. godine nalaze se na DROPBOX i MOODLE platformama.

Integrisani materijali za predavanja iz POSLOVNE INFORMATIKE 6.4. nalaze se i na linku:

https://showcase.dropbox.com/doc/ELEKTRONSKO-POSLOVANJE–Ax5N2HKp1Rdql5Pe1PnU60o~AQ-Cs5OyBIkeKtTitsKX8odw

Materijali za teme predviđene za online nastavu 13.4. i 15.4.2020. godine (strane u knjizi: 152-175) nalaze se na platformi MOODLE i na linku:

https://showcase.dropbox.com/doc/ELEKTRONSKO-BANKARSTVO-PI–Ax0AKZHub0seLLLO~KpwpNblAQ-beJYY8fAOm0UnoMf2YjQd

Linkovi ka člancima:

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU KAO PODSTICAJ EKONOMSKOM RAZVOJU

A COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIA AND THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF NETWORKED READINESS INDEX VALUES

TRENDOVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE U PLATNIM SISTEMIMA

Materijali za teme predviđene za nastavu uživo na ZOOM-u  21.4. i 27.4.2020. godine (strane u knjizi: 179-202) nalaze se na platformi MOODLE i na linku:

https://showcase.dropbox.com/doc/Predmet-ELEKTRONSKO-POSLOVANJE-tema-Elektronski-marketing–AyWaNl9fYl_zFJ~DqYTS6fFIAQ-2aJDLpELxFHBTt1RdJlqg

Materijali za teme predviđene za nastavu uživo na ZOOM-u  29.4. i 4.5.2020. godine (str.171- 178, 202-216) nalaze se na platformi MOODLE i na linku:

https://showcase.dropbox.com/doc/DIGITALNI-NOVCANICI-I-BERZE–AzU0fv8oAF~KquBPyUF9kmDIAQ-aJa6hqSVkvB6LaYEV0F5o

Materijali za teme predviđene za nastavu uživo na ZOOM-u  6.5. i 11.5.2020. godine (str. 219-243) nalaze se na platformi MOODLE i na linku:

https://showcase.dropbox.com/doc/DIGITALNI-NOVCANICI-I-BERZE–AzU0fv8oAF~KquBPyUF9kmDIAQ-aJa6hqSVkvB6LaYEV0F5o

 


Projektovanje informacionih sistema:

Način izvođenja onlajn nastave PROJEKTOVANJE INFORMACIONIIH SISTEMA

info-paket PIS_2020

PIS-2020-ispitna-pitanja-75

PIS-2020-teme-za-prezentacije

PIS-2020-Način-ocenjivanja-prezentacija

PIS-2020-CAS01

PIS-2020-CAS02

PIS-2020-CAS03

PIS-2020-CAS04

PIS-2020-CAS05

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu 18.3.2020. godine, a nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX:

PIS-2020-CAS06

PIS-2020-CAS07

PIS-2020-CAS08

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu (ZOOM uživo), 25.3.2020. godine, a nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX:

PIS-2020-CAS09

PIS-2020-CAS10

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu  (ZOOM uživo), 1.4.2020. godine, a nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX:

PIS-2020-CAS11

PIS-2020-CAS12

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu (ZOOM uživo) 8.4.2020. godine, a nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX:

PIS-2020-CAS13

PIS-2020-CAS14

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu   (ZOOM uživo) 15.4.2020. godine, a nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX :

PIS-2020-CAS15 RM SA AUDIO ZAPISOM

PIS-2020-CAS16

Sledeće prezentacije predviđene su za online nastavu  (ZOOM uživo) 21.4.2020. godine, a nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX :

PIS-2020-CAS16A

PIS-2020-CAS17 NOVA – IMPLEMENTACIJA

PIS-2020-CAS18 NOVA – TESTIRANJE MODULA I PROGRAMA, UVOĐENJE SISTEMA

Teme i materijali predviđeni za nastavu uživo, po rasporedu časova za 29.4.2020. godine,  na ZOOM-u  (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09 ) nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX:

PIS-2020-CAS19

PIS-2020-CAS20

Teme i materijali predviđeni za nastavu uživo, po rasporedu časova za 6.5.2020. godine,  na ZOOM-u  (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09 ) nalaze se i na platformama MOODLE i DROPBOX:

PIS-2020-CAS21

PIS-2020-CAS22


 

Elektronsko poslovanje

EP-2020-NP

Elektronsko poslovanje Master 70 pitanja

EP-2020-Teme-za-prezentacije-Master-18.2.2020

EP-2020-CAS01

EP-2020-CAS02

EP-2020-CAS03

EP-2020-CAS04

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM ili MOODLE), 17.3.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS05

Tema predviđena za online  konsultacije (ZOOM ili MOODLE) 24.3.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS06

Tema predviđena za online  konsultacije (ZOOM ili MOODLE) 31.3.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS07

Tema predviđena za online  konsultacije (ZOOM ili MOODLE) 7.4.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS08

Tema predviđena za online  konsultacije (ZOOM ili MOODLE) 14.4.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS09

EP-2020-CAS10

Tema predviđene za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09 ili MOODLE) 21.4.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS13 Digitalni novčanici NOVO

EP-2020-CAS14 Digitalizacija berzanskog poslovanja

Teme predviđena za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09 ili MOODLE) 28.4.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS15-NOVO

EP-2020-CAS16-NOVO

Teme predviđena za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09 ili MOODLE) 5.5.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-CAS17-NOVO

EP-2020-CAS18 NOVO

Teme predviđena za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09 ili MOODLE) 12.5.2020. od 17.00 do 18.30 za studente master studija:

EP-2020-GDS


Upravljački informacioni sistemi:

Način izvođenja onlajn nastave UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI

Teme i materijali predviđeni za nastavu uživo, po rasporedu časova, na ZOOM-u  (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09 ) nalaze se na platformama MOODLE i DROPBOX.

info-paket-UIS-2019

UIS-2019-Ispitna-pitanja

UIS-2019-Način-ocenjivanja-prezentacija


ERP softver – master:

ERP-2020-Informacioni-paket

ERP-2020-Ispitna-pitanja

ERP-2020-Teme-za-prezentacije-11.2.2020

ERP-2020-Način ocenjivanja prezentacija

ERP-2020-CAS01

ERP-2020-CAS02

ERP-2020-CAS03

ERP-2020-CAS04

ERP-2020-CAS05

ERP-2020-CAS06

Teme predviđene za online  konsultacije (DROPBOX ili MOODLE), 17.3.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS07

Teme predviđene za online  konsultacije (DROPBOX ili MOODLE), 24.3.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS08

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM, MOODLE, DROPBOX), 31.3.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS09

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM, MOODLE, DROPBOX), 7.4.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS10

ERP-2020-CAS11

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM, MOODLE, DROPBOX), 14.4.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS12

ERP-2020-CAS13

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09, MOODLE, DROPBOX), 21.4.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS14

ERP-2020-CAS15 datoteke

ERP-2020-CAS16

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09, MOODLE, DROPBOX), 28.4.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS17 RM SA AUDIO ZAPISOM

ERP-2020-CAS18

ERP-2020-CAS19 NOVA – IMPLEMENTACIJA

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09, MOODLE, DROPBOX), 5.5.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS20

ERP-2020-CAS21

Teme predviđene za online  konsultacije (ZOOM https://zoom.us/j/615410872?pwd=N1l1ZWc3UmI5Z29VNWxrUGk5L1JTUT09, MOODLE, DROPBOX), 12.5.2020. od 18.30 do  20.00 za studente master studija:

ERP-2020-CAS22 ERP

ERP-2020-CAS23-Oracle ERP

———————-

ERP-2020-SQL


Metodologija naučnih istraživanja IID:

MNI-2020-CAS01

MNI-2020-CAS02

MNI-2020-CAS03

MNI-2020-CAS04

MNI-2020-CAS05-GENESIS

MNI-2020-CAS06

MNI-2020-CAS07

MNI-2020-Excel-oblasti-za-pripremu

demo_pjan

demo_pjan1

MNI-2017 SQL primeri W3schools

MNI-EUROSTAT

12612-0001


Bankarsko poslovanje i platni promet

PP-2019-UVOD

Informatika master

Informatika master 2019 ispitna pitanja

Informatika-master-2019-Teme-za-prezentacije-i-eseje 23.11.2019

Informatika master NP 2019

INF-2019-Način ocenjivanja prezentacija

E2019

E2019 Engl


 

PRIJEMNI ISPIT- Pripremna nastava (na platformi MOODLE)

PRIJEMNI-2020