rade_stankic

СТАНКИЋ ДР РАДЕ

Kabinet:429

Telefon:3021087

Vreme prijema:понедељак 13.45-15.45

Email:rstankic@ekof.bg.ac.rs

Природно-математички факултет у Београду, смер математика, завршио је 1976. године. Магистрирао је 1980, а докторирао 1990. године. Изабран је за доцента 1992. године, за ванредног професора 1999. године, а за редовног професора 2004. године.

Био је руководилац или члан стручних тимова за пројектовање преко 40 информационих система у земљи и иностранству. Аутор је већег броја уџбеника, монографија, научних и стручних радова из области пословне информатике.

У настави на четворогодишњим студијама предаје предмете: Пословна информатика, Пројектовање информационих система и Управљачки информациони системи. На мастер курсевима предаје предмете: Информатика, Електронско пословање и ERP софтвер.

Објављене књиге 

Важнији радови:

1. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIA AND THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF NETWORKED READINESS INDEX VALUES, Economic Annals, Volume LX, No.206 /July – September 2015, p. 45-86, Faculty of Economics of the University of Belgrade.
2. Spreadsheets in Statistics, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 19, 1373-1374, Springer, New York, 2011.
3. Business Intelligence, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 2, 188-189, Springer, New York, 2011.
4. Software Support for Natural Disasters Data Analysis and Risk Management, The monograph „Risk Management in The Financial Services Sector“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2016.
5. The New Information and Communication Technologies in Insurance, The monograph „Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2012.
6. Contribution to Intelligent System for Automatic Management of Business Rules Development, Journal TTEM; pp.163-168, Volume 7/2012, Number 1.
7. Пословна информатика. уџбеник, Економски факултет, Београд (12 издања- 1995. године прво, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012, 2017 и 2018. године – измењена и допуњена издања).
8. Електронско пословање, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2007, 2008, 2009, 2014, ФСТ, Бијељина, 2007, СУР, Бијељина, 2001.
9. Банкарско пословање и платни промет, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Београд, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
10. Пројектовање информационих система, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2013.
11. Пословни информациони системи, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Брчко, 2017.
12. Управљачки информациони системи, уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2009.
13. Информатика у туризму, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2007, 2008, 2018.
14. Основи рачунарства, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2008.
15. Информатика, уџбеник, Економски факултет, Брчко , 2003, 2005.
16. Рачунари у рачуноводству, уџбеник, Економски факултет, Београд, (2 издања – 1996. и 1998. године).
17. Приступи у процесу мерења и анализе посећености презентација на Интернету, чланак, Економски анали, број 159, Економски факултет Београд, 2003.
18. Статистичка анализа посећености веб-сајта, Статистичка ревија, број 1-4, Београд, 2002.
19. Информатика за економисте, уџбеник, Виша школа за спољну трговину, Бијељина,1998, 2002.
20. Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, уџбеник на српском, румунском, мађарском, словачком и русинском језику, шест издања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996-2003.
21. Пословна информатика са практикумом. уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2005.
22. The problem of spam in electronic business, International Conference, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance, Faculty of Economics Belgrade, 2007.
23. An Automatic Procedure for Classification of Set Elements Using a Factor Analysis Method, COMPSTAT 88 Computational Statistics, 8th Symposium, Copenhagen, Denmark, 1988.
24. The use of statistical methods for classification of set of elements, COMPSTAT 86. Computational Statistics, 7th Symposium, Rome, Italy, 1986.

Обавештења

ZA PREDAVANJA IZ POSLOVNE INFORMATIKE FORMIRANA JE I DRUGA GRUPA (SREDA OD 10.00 DO 13.45, SALA E).

POTREBNO JE DA STUDENTI KOJI NISU RASPOREĐENI DOĐU NA PREDAVANJA U SREDU 27.2.2017.

Download


 

Bankarsko poslovanje i platni promet

PP-2018-SQLERP-2019-CAS04

Informatika master 2018 ispitna pitanja

Informatika-master-2018-Teme-za-prezentacije-i-eseje-11.12.2018

 

E-2017

E2019

E2019 Engl


Poslovna informatika:

POSLOVNA INFORMATIKA – PRVA GRUPAA

info-paket_PIN_2019

PI-2019-Ispitna-pitanja

PI-2019-Način ocenjivanja prezentacija

PI-2019-CAS01

PI-2019-CAS02

PI-2019-CAS03

PI-2019-CAS04

PI-2019-CAS05

PI-2019-CAS06

PI-2019-CAS07

PI-2019-CAS08

PI-2019-CAS09

PI-2019-CAS10

 

 


 

Projektovanje informacionih sistema:

info-paket-PIS-2019

PIS-2019-ispitna-pitanja-75

PIS-2019-teme-za-prezentacijeje

PIS-2019-Način-ocenjivanja-prezentacija

PIS-2019-CAS01

PIS-2019-CAS02

PIS-2019-CAS03

PIS-2019-CAS04

PIS-2019-CAS05

PIS-2019-CAS06

PIS-2019-CAS07

PIS-2019-CAS08

PIS-2019-CAS09

PIS-2019-CAS10


Elektronsko poslovanje

EP-2019-NP

Elektronsko poslovanje Master 70 pitanja

EP-2019-Teme-za-prezentacije Master

EP-2019-CAS01

EP-2019-CAS02

EP-2019-CAS03

EP-2019-CAS04

EP-2019-CAS05


 

Upravljački informacioni sistemi:

info-paket-UIS-2019

UIS-2019-Ispitna-pitanja

UIS-2019-Način-ocenjivanja-prezentacija


ERP softver – master:

ERP-2019-Informacioni-paket

ERP-2019-Ispitna-pitanja

ERP-2019-Teme za prezentacije

ERP-2019-CAS01

ERP-2019-CAS02

ERP-2019-CAS03

ERP-2019-CAS04

ERP-2019-CAS05

ERP-2019-CAS06

ERP-2019-CAS07

ERP-2019-CAS08

ERP-2019-CAS09

ERP-2019-CAS10

ERP-2019-CAS11

ERP-2019-CAS12

ERP-2019-CAS13

ERP-2019-CAS14

ERP-2019-CAS15

ERP-2019-CAS16

ERP-2019-CAS17

ERP-2019-CAS18

ERP-2019-CAS19

ERP-2019-CAS20

ERP-2019-SQL

 


Metodologija naučnih istraživanja IID:

MNI-2019-CAS01

MNI-2019-CAS02

MNI-2019-CAS03

MNI-2019-CAS04

MNI-2019-CAS05-GENESIS

MNI-2019-CAS06

MNI-2019-CAS07

MNI-2019-Excel-oblasti-za-pripremu

demo_pjan

demo_pjan1

MNI-2017 SQL primeri W3schools

MNI-EUROSTAT

12612-0001

E20191

E2019-Engl