rade_stankic

СТАНКИЋ ДР РАДЕ

Kabinet:429

Telefon:3021087

Vreme prijema:понедељак 13.45-15.45

Email:rstankic@ekof.bg.ac.rs

Природно-математички факултет у Београду, смер математика, завршио је 1976. године. Магистрирао је 1980, а докторирао 1990. године. Изабран је за доцента 1992. године, за ванредног професора 1999. године, а за редовног професора 2004. године.

Био је руководилац или члан стручних тимова за пројектовање преко 40 информационих система у земљи и иностранству. Аутор је већег броја уџбеника, монографија, научних и стручних радова из области пословне информатике.

У настави на четворогодишњим студијама предаје предмете: Пословна информатика, Пројектовање информационих система и Управљачки информациони системи. На мастер курсевима предаје предмете: Информатика, Електронско пословање и ERP софтвер.

Објављене књиге 

Важнији радови:

1. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIA AND THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF NETWORKED READINESS INDEX VALUES, Economic Annals, Volume LX, No.206 /July – September 2015, p. 45-86, Faculty of Economics of the University of Belgrade.
2. Spreadsheets in Statistics, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 19, 1373-1374, Springer, New York, 2011.
3. Business Intelligence, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 2, 188-189, Springer, New York, 2011.
4. Software Support for Natural Disasters Data Analysis and Risk Management, The monograph „Risk Management in The Financial Services Sector“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2016.
5. The New Information and Communication Technologies in Insurance, The monograph „Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2012.
6. Contribution to Intelligent System for Automatic Management of Business Rules Development, Journal TTEM; pp.163-168, Volume 7/2012, Number 1.
7. Информационо-комуникационе технологије у образовању као подстицај економском развоју, Економски хоризонти, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Vol. 20, свеска 1, (стр. 61-73), 2018.
8. Анализа потреба за пословним информатичарима на тржишту радне снаге Србије, Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 54, број 39/2018.
9. Употреба информационо-комуникационих технологија у пословању предузећа у Србији, Економске идеје и пракса, Економски факултет Универзитета у Београду, 2017.
10. Пословна информатика. уџбеник, Економски факултет, Београд (12 издања- 1995. године прво, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012, 2017 и 2018. године – измењена и допуњена издања).
11. Електронско пословање, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2007, 2008, 2009, 2014, ФСТ, Бијељина, 2007, СУР, Бијељина, 2001.
12. Банкарско пословање и платни промет, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Београд, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
13. Пројектовање информационих система, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2013.
14. Пословни информациони системи, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Брчко, 2017.
15. Управљачки информациони системи, уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2009.
16. Информатика у туризму, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2007, 2008, 2018.
17. Основи рачунарства, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2008.
18. Информатика, уџбеник, Економски факултет, Брчко , 2003, 2005.
19. Рачунари у рачуноводству, уџбеник, Економски факултет, Београд, (2 издања – 1996. и 1998. године).
20. Приступи у процесу мерења и анализе посећености презентација на Интернету, чланак, Економски анали, број 159, Економски факултет Београд, 2003.
21. Статистичка анализа посећености веб-сајта, Статистичка ревија, број 1-4, Београд, 2002.
22. Информатика за економисте, уџбеник, Виша школа за спољну трговину, Бијељина,1998, 2002.
23. Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, уџбеник на српском, румунском, мађарском, словачком и русинском језику, шест издања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996-2003.
24. Пословна информатика са практикумом. уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2005.
25. The problem of spam in electronic business, International Conference, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance, Faculty of Economics Belgrade, 2007.
26. An Automatic Procedure for Classification of Set Elements Using a Factor Analysis Method, COMPSTAT 88 Computational Statistics, 8th Symposium, Copenhagen, Denmark, 1988.
27. The use of statistical methods for classification of set of elements, COMPSTAT 86. Computational Statistics, 7th Symposium, Rome, Italy, 1986.
28. Изазови дизајна организације при примени клауд технологије, SYMOPIS, Златибор, 2017.
29. Nove tehnologije u visokom obrazovanju kao podsticaj ekonomskom razvoju, III Međunarodna konferencija „Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja“, Ekonomski fakultet, Brčko, 2016.
30. The Impact of Trends in The Software Industry on The Economies of Developing Countries,); Novi Ekonomist: Journal of Economic Theory and Practice, University of East Sarajevo, Faculty of Business Economics Bijeljina, July-December 2017, Vol. 11 N0 22 .

Обавештења

ZA PREDAVANJA IZ POSLOVNE INFORMATIKE FORMIRANA JE I DRUGA GRUPA (SREDA OD 10.00 DO 13.45, SALA E).

 

Download


 

Bankarsko poslovanje i platni promet

PP-2018-SQL


 

Informatika master

Informatika master 2018 ispitna pitanja

Informatika-master-2018-Teme-za-prezentacije-i-eseje-11.12.2018

E-2017

E2019

E2019 Engl


Poslovna informatika:

POSLOVNA INFORMATIKA – PRVA GRUPA

RASPORED STUDENATA DRUGA GRUPA

info-paket_PIN_2019

PI-2019-Ispitna-pitanja

PI-2019-Način ocenjivanja prezentacija

 

PI2018-SQL

PI-2019-CAS10

PI-2019-CAS11

PI-2019-CAS12

PI-2019-CAS13

PI-2019-CAS14

PI-2019-CAS15

PI-2019-CAS16

PI-2019-CAS17

PI-2019-CAS18

 

 


 

Projektovanje informacionih sistema:

info-paket-PIS-2019

PIS-2019-ispitna-pitanja-75

PIS-2019-teme-za-prezentacijeje

PIS-2019-Način-ocenjivanja-prezentacija

PIS-2019-CAS10

PIS-2019-CAS11

PIS-2019-CAS12

PIS-2019-CAS13


Elektronsko poslovanje

EP-2019-NP

Elektronsko poslovanje Master 70 pitanja

EP-2019-Teme-za-prezentacije-Master-25.3.2019

 

EP-2019-CAS03

EP-2019-CAS04

EP-2019-CAS05

EP-2019-CAS06

EP-2019-CAS07

EP-2019-CAS08

EP-2019-CAS09 NOVA

EP-2019-CAS10

EP-2019-Elektronski platni sistemi


 

Upravljački informacioni sistemi:

info-paket-UIS-2019

UIS-2019-Ispitna-pitanja

UIS-2019-Način-ocenjivanja-prezentacija


ERP softver – master:

ERP-2019-Informacioni-paket

ERP-2019-Ispitna-pitanja

ERP-2019-Teme za prezentacije 25.2.2019

ERP-2019-CAS10

ERP-2019-CAS11

ERP-2019-CAS12

ERP-2019-CAS13

ERP-2019-CAS14

ERP-2019-CAS15

ERP-2019-CAS16

ERP-2019-CAS17

ERP-2019-CAS18

ERP-2019-CAS19

ERP-2019-CAS20

ERP-2019-SQL

 


Metodologija naučnih istraživanja IID:

MNI-2019-CAS01

MNI-2019-CAS02

MNI-2019-CAS03

MNI-2019-CAS04

MNI-2019-CAS05-GENESIS

MNI-2019-CAS06

MNI-2019-CAS07

MNI-2019-Excel-oblasti-za-pripremu

demo_pjan

demo_pjan1

MNI-2017 SQL primeri W3schools

MNI-EUROSTAT

12612-0001

E20191

E2019-Engl