biblioteka (97)

СТАМЕНКОВИЋ ДР МЛАДЕН

Kabinet:232/136

Telefon:3021095

Vreme prijema:Utorak 10-12

Email:mladen@ekof.bg.ac.rs

ПРЕДМЕТ: Економско-математички методи и модели

ОБРАЗОВАЊЕ:

Основне академске студије: Вероватноћа и статистика, 2005 – 2009

Математички факултет, Универзитет у Београду

Просечна оцена: 9,66

Мастер студије: Статистика, актуарска и финансијска математика, 2009 – 2010

Математички факултет, Универзитет у Београду

Просечна оцена: 10

Докторске студије: Економија, 2011 – 2016

Економски факултет, Универзитет у Београду

Назив докторске дисертације: Вишекритеријумско одлучивање у управљању и оптимизацији економије образовања

РАДНО ИСКУСТВО

Сарадник у настави, 2010-2012

Aсистент, 2012-2017

Доцент, 2017-

Предмет: Економско-математички методи и модели

ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА

Операциона истраживања, вишекритеријумско одлучивање, теорија одлучивања, економија образовања.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Petrović, M., Bojković, N., Stamenković, M., Anić, A. (2018). Supporting performance appraisal in ELECTRE based stepwise benchmarking model. Omega: International Journal of Management Science, 78:237-251.

Stamenković, M., Anić, I., Petrović, M., Bojković N. (2016). An ELECTRE approach for evaluating secondary education profiles: evidence from PISA survey in Serbia. Annals of Operations Research, 245:337-358.

Petrović, M., Bojković, N., Anić, I., Stamenković, M., Pejčić-Tarle, S. (2014). An ELECTRE-based decision aid tool for stepwise benchmarking: An application over EU digital agenda targets. Decision Support Systems, 59(0):230-241.

Обавештења

Студенти основних академских студија су обавезни да на крају мејла оставе име и презиме, као и број индекса. На мејлове без ове три компоненте не обећавам да ћу да одговорим.

 

Download

1. Linearno programiranje