biblioteka (97)

СТАМЕНКОВИЋ ДР МЛАДЕН

Kabinet:232/136

Telefon:+381 11 2628 923

Vreme prijema:primarno mejl i po dogovoru

Email:mladen.stamenkovic@ekof.bg.ac.rs

ПРЕДМЕТИ: Економско-математички методи и модели, Пословна аналитика

ОБРАЗОВАЊЕ

Основне академске студије: Вероватноћа и статистика, 2005 – 2009, Математички факултет, Универзитет у Београду (просечна оцена: 9,66)

Мастер студије: Статистика, актуарска и финансијска математика, 2009 – 2010, Математички факултет, Универзитет у Београду (просечна оцена: 10)

Докторске студије: Економија, 2011 – 2016, Економски факултет, Универзитет у Београду

Назив докторске дисертације: Вишекритеријумско одлучивање у управљању и оптимизацији економије образовања

ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА

Операциона истраживања, вишекритеријумско одлучивање, теорија одлучивања

НАЈВАЖНИЈИ РАДОВИ

Arandarenko, M., Corrente, S., Jandrić, M., Stamenković, M. (2020). Multiple criteria decision aiding as a prediction tool for migration potential of regions. European Journal of Operational Research, 284: 1154-1166.

Petrović, M., Bojković, N., Stamenković, M., Anić, A. (2018). Supporting performance appraisal in ELECTRE based stepwise benchmarking model. Omega: International Journal of Management Science, 78:237-251.

Stamenković, M., Anić, I., Petrović, M., Bojković N. (2016). An ELECTRE approach for evaluating secondary education profiles: evidence from PISA survey in Serbia. Annals of Operations Research, 245:337-358.

Petrović, M., Bojković, N., Anić, I., Stamenković, M., Pejčić-Tarle, S. (2014). An ELECTRE-based decision aid tool for stepwise benchmarking: An application over EU digital agenda targets. Decision Support Systems, 59(0):230-241.

Обавештења

EMMM – Informacije o strukturi ispita

Студенти основних академских студија су обавезни да на крају мејла оставе име и презиме, као и број индекса. На мејлове без ове три компоненте не обећавам да ћу да одговорим.

 

Download