Сарадња са привредом

Економски факултет од свог оснивања настоји да развије континуирану сарадњу са привредним субјектима и институцијама. Новоосновани Центар за сарадњу са привредом се поред развијања обострано корисних сарадњи са привредним субјектима и институцијама бави и маркетингом и односима с јавношћу Економског факултета и каријерним вођењем и саветовањем студената.

Значај практичног знања и искуства је данас изузетан за даљи професионални развој наших студената, а истовремено је од заједничког интереса за Факултет и за компаније стварање успешних младих људи, који разумеју пословне проблеме и поседују потребне вештине и знање за њихово решавање. Управо због тога, фокус сарадње са привредом је повезивање студената и стручњака из разних области током целокупног студирања.

Повезивање привреде и студената Факултета реализује се кроз гостујућа предавања и презентације представника компанија, студије случаја и радионице. У грађењу каријере студентима су веома важни програм студентских пракси, менторски програми, програм запошљавања, као и програми стипендирања мастер и докторских студија које компаније развијају у сарадњи са Факултетом. Присутни су и други облици сарадње, попут развијања нових едукативних курсева у складу са потребама компанија при Научно-истраживачком центру, затим пружање препорука Центра за сарадњу са привредом при избору дипломаца, апсолвената и студената четврте године, као и други облици обострано корисне сарадње.

Центром за сарадњу са привредом руководи др Драган Лончар, продекан за сарадњу са привредом.

Контакти:
др Драган Лончар,
тел. 011-30-21-075,
e-mail: loncar@ekof.bg.ac.rs

Нина Мијаиловић, сарадница за маркетинг и односе с јавношћу
тел. 011-30-21-025
email: ninam@ekof.bg.ac.rs
email: pr@ekof.bg.ac.rs

Ненад Стајић
тел. 011-30-21-085
email: nstajic@ekof.bg.ac.rs

Александар Јакшић, сарадник за односе са компанијама и студентске праксе
тел. 011/3021 197
email: aleksandar.jaksic@ekof.bg.ac.rs


Преузимања (downloads):

Потврда о пракси