DPP_0009

РАНЂЕЛОВИЋ ДР САША

Kabinet:720

Telefon:3021-183

Vreme prijema:четвртак 12-14

Email:randjelovic@ekof.bg.ac.rs

Ранђеловић др Саша је рођен 1982. године. Дипломирао је 2005. године (са просечном оценом 9,39), а магистрирао 2008. године на Економском факултету Универзитета у Београду (са просечном оценом 10). Докторску дисертацију на тему „Анализа алтернативних модела пореза на доходак физичких лица – ефекти примене у Србији“ је одбранио 2012. године на истом факултету. Од јануара 2006. до октобра 2007. године био је запослен у предузећу за ревизију и финансијски консалтинг КПМГ, на пословима пореског саветовања. Од новембра 2007. године запослен је на Економском факултету Универзитета у Београду, прво као асистент, од октобра 2013. као доцент, а од јуна 2018. као ванредни професор на предмету Јавне финансије. Од октобра 2015. обавља функцију продекана за финансије и међународну сарадњу на истом факултету.

Добитник је награде Научног друштва економиста Србије за најбољу докторску дисертацију у Србији из области економије у 2011. и 2012. години. У оквиру Join EU-SEE програма размене академског особља, у летњем семетру 2010. године боравио је на стручном усавршавању на Универзитету у Лувену, у Белгији, а пост-докторско усавршавање је реализовао на Freie Universitaet Berlin. Такође је у 2010. години похађао курс из примењене економетрије на Универзитету у Утрехту, у Холандији, а у 2012. и 2013. и курсеве из Макроекономског прогнозирања и Фискалне политике у организацији ММФ-а, при Joint Vienna Institute у Бечу. Коаутор је монографије „Структурни фискални дефицит и динамика јавног дуга Србије“ у издању Економског факултета у Београду, 2013. (са М. Арсић, А. Нојковић и С. Мићковић).

Коредактор је превода књиге Јавне финансије аутора Харвија Розена и Теда Гејера, са енглеског на српски језик, која је издата 2009. године (заједно са М. Арсић). Члан је редакције Кварталног монитора економских трендова и политика у Србији, при Фонду за развој економске науке (ФРЕН), задужен за анализу фискалних трендова и политика, а обавља и функцију извршног уредника овог билтена. Члан је управног одбора ФРЕН-а. Такође је и члан Српског фискалног друштва – локалне филијале Међународне фискалне асоцијације.

Од 2010. био је члан већег броја радних група Министарства финансија, за израду прописа из домена опорезивања и фискалне политике. Повремено је ангажован као спољни консултант при Фискалном савету Републике Србије. Од септембра 2013. до јула 2014. био је ангажован као екстерни саветник министра финансија, за фискалну политику.

Најважнији научни радови:
1. „Determinants of Discretionary Fiscal Policy in Central and Eastern Europe“, Economic Systems, Vol. 41(3), 2017, pp. 367-378 (SSCI)
2. „Estimating the Impact of Income Tax on Personal Savings in Serbia: The Two Channels Approach“, Acta Oeconomica Vol. 66(2), 2016, pp. 261-281.
4. „Formalizing the Shadow Economy in Serbia: Policy Measures and Growth Effects“ Springer Verlag, 2015, Germany (co-author with Schneider, F., Krstić, G., Arsić., M., Arandarenko, M., Radulović, B. and J. Janković)
4. „Tax Design-Tax Evasion Relationship in Serbia: New Empirical Approach to Standard Theoretical Model“, Industry, Vol. 43, Issue 1, 2015
5. „Catastrophe Risk Management Models and Sustainable Development“, chapter in the book Catastrophe Risk Management Models and Sustainble Development (eds. Kočović, J., Jovanović-Gavrilović, B. and Đukić, V.), Universtiy of Belgrade – Faculty of Economics, 2015 (co -author with Kočović, J. and B. Paunović)
6. „Improving Working Incentives: Evaluation of Tax Policy Reform Using SRMOD“, International Journal of Microsimulation, Vol. 6, Issue 1, Spring 2013, UK (co-author with Jelena Žarković-Rakić)
7. „Sumulating Policy Reform: Distributional and Poverty Outcomes of the New Social Welfare Law in Serbia“, chapter in book Poverty and Exclusion in the Western Balkans – New Directions in Measurement and Policy, 2013, editors Ruggeri Laderachi, C. and Savastano, S., Springer, the Netherlands, (co-author with Arandarenko, M., Avlijaš, S. i J. Žarković-Rakić)
8. „The Estimation of Tax-Benefit Automatic Stabilizers in Serbia: a Combined Micro-Macro Approach“, Economic Annals, No. 198: 2013
9. „Would Economic Recovery Imply Fiscal Stabilization in Serbia?“, Journal of Business Economics and Management, No. 3-4: 2013 (co-author with Arsić, M. and A. Nojković)
10. „Addressing Inequality and Poverty with Tax Instruments“, Economic Annals No. 190, Faculty of Economics, University of Belgrade, 2011, (co-author with J. Žarković-Rakić)
11. „Dual Income Tax – An Option for the Reform of Personal Income Tax in Serbia?“, Economic Annals No. 178, 179, Faculty of Economics, University of Belgrade, 2008
12. „Effects of Income Tax on Personal Savings: Econometric Evidence from Serbia“, Euromod Working Paper No. 1/13 (available at: https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em1-13.pdf)

Студије:
1. Risks of Financial Institutions and Markets in Serbia – Microeconomic and Macroeconomic Approach, Ministry of education, science and technological development and Faculty of Economics -University of Belgrade (2011 – )
2. Sustainable Financing for Sustainable Agriculture (SUFISA), HORIZON 2020, European Commission (University of Belgrade – 3. Faculty of Economics as part of the consortium led by the KU Leuven), 2015-
3. Reduction of Child poverty in Serbia: Balancing Between Improved Cash-transfers and Policies that Promote Parental Employment, Partnership for Economic Policy Project, 2015-2016
4. Shadow Economy in Serbia – New Findings and Policy Recommendations, FREN and USAID, 2013
Econometric Estimation of Structural Fiscal Deficit in Serbia, FREN, USAID and the Ministry of Finance of Serbia, 2012
5. Behavioural Microsimulation Model With Discrete Labour Supply: an Ex-ante Evaluation of In-Work Benefits in Serbia, FREN and RRPP, 2012-2013
6. Reform of Recurring Property Taxation in Serbia: Results and Perspectives, FREN and GIZ (2012)
7. Development of Tax and Benefit Microsimulation Model for Serbia (SRMOD) and Macedonia (MKMOD), FREN 2009-2012
8. Growth Enhancing Reform of Corporate Income Tax in Serbia, paper published as part of the wider study “Tax Policy in Serbia –Looking Forward”, USAID and FREN, Belgrade (2010)