Sinisa Radic

РАДИЋ МР СИНИША

Kabinet:243

Telefon:3021146

Vreme prijema:среда 12-16

Email:radic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1976. године у Бања Луци, где је завршио основну школу и Гимназију (рачунарски смер). На Економском факултету у Београду дипломирао је 2002. године на смеру Пословне финансије и рачуноводство, а на истом факултету магистрирао је 2010. године на смеру Финансијско-рачуноводствена анализа. На докторским студијама у оквиру студијског програма Пословно управљање као ужу област докторског истраживања изабрао је Рачуноводство фер вредности. Пре и након окончања основних студија радио је на Економском институту у Београду у Центру за консалтинг и учествовао у бројним пројектима процене вредности капитала предузећа и израде програма приватизације предузећа. На Економском факултету у Београду ради од 2003. године и изводи вежбе на предмету Финансијско рачуноводство. Био је секретар Катедре за рачуноводство и пословне финансије. Учествовао је као коаутор у изради Збирке задатака из Финансијског рачуноводства.

Обавештења

U sredu 25.10.2017. godine neće biti održan prijem studenata zbog radova na renoviranju kabineta koji su u toku.

Sva vaša pitanja možete postaviti na adresu radic@ekof.bg.ac.rs.

Hvala na razumevanju.

Primer za kolokvijum

 

Download