Контакт

Контакт редакције

Технички секретар: Ива Димитријевић
телефон: +381 11 3021 210
факс: +381 11 3021 068
e-mail: ekonomskeideje-praksa@ekof.bg.ac.rs