LSE VEST FINAL-01

Продужава се рок за пријаву за упис на програме „BSc Economics and Finance“ и „BSc Business and Management“

18.09.2020

Позив за пријављивање за упис на  програм Универзитета у Лондону (академски носилац ЛСЕ)  “BSc Business and Management” и “BSc Economics and Finance” који се изводи на Економском факултету у Београду и  који студентима обезбеђује две дипломе

Пријава кандидата за 2020/21 врши се до 23. септембра 2020.

Документацију студенти достављају е-маилом на адресу international.office@ekof.bg.ac.rs

У року од 24ч студент добија е-маилом потврду о пријему документације. Уколико у наведеном року не добије повратну информацију, студент се може обратити на телефон 069 8066 388.

Потребна документација:

1. Попуњен пријавни формулар (може се преузети ОВДЕ)

2. Сертификат о знању енглеског језика (доставити скенирану копију)

3. Изјаву о поштовању правила студирања (може се преузети ОВДЕ).

Право на упис на овај програм имају студенти Универзитета у Београду – Економског факултета, генерације 2019/20 и 2018/19, који су на првој години студија остварили најмање 48 ЕСПБ, положили испите из Математике и Основа статистичке анализе и поседују сертификат о знању енглеског језика, који признаје Универзитет у Лондону (листа сертификата дата на https://london.ac.uk/applications/how-apply/english-requirements#awards-2563).

I корак селекције: Комисија на Економском факултету у Београду разматра пријаве и врши рангирање кандидата на основу постигнутих резултата у првој години студија, као и на основу резултата на тесту енглеског језика. Број бодова, на основу којег ће се вршити рангирање, ће се рачунати према следећој формули: 75% пондер – успех студирања (сума ЕСПБxОцена) и 25% пондер – успех на тесту енглеског језика.

Квота за упис износи 60 студената (по 30 студената на сваки од наведених студијских програма). Кандидати који на листи буду испод 30 места, у оквиру жељеног студијског програма, могу се пребацити накнадно други студијски програм, ако на њему буде слободних места.

II корак селекције: Сви одабрани кандидати ће добити од Факултета јединствени пријавни код (Application Validation Code – AVC) без ког није могуће комплетирати онлајн пријаву у систему Универзитета у Лондону. Одабрани кандидати се самостално пријављују преко система Универзитета у Лондону, уз техничку подршку Економског факултета (организоваће се кратак тренинг за процес пријаве, на Факултету или онлајн). Коначну селекцију кандидата врши уписна комисија Универзитета у Лондону. Након обрађене пријаве, студент добија обавештење о резултатима селекције и уколико може бити примљен, добија понуду (Offer Letter) са даљим инструкцијама за упис / регистрацију на програм, као и о доступности материјала, приступу студентском порталу, онлајн ресурсима и сл.

Онлајн пријави се може приступити преко линка:

https://sits.london.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_app&code1=UBS-ECAFB-LNS&code2=0001

Пре попуњавања пријаве обавезно прочитати Упутство за пријављивање, на линку

https://sits.london.ac.uk/urd/sits.urd/documents/guidanceNotesforOnlineApplications_UG.pdf

Пре пријаве прочитати информације о условима дате на званичној страници програма

https://london.ac.uk/courses/economics-and-finance#entry-requirements

и документацији која се уноси у онлајн пријавни формулар и коју треба на време припремити (слика пасоша, оверене фотокопије сертификата о знању језика, оверене копије о преводи средњошколског сведочанства и транскрипта оцена):

https://london.ac.uk/applications/how-apply/supplying-evidence

Имати у виду надокнаду за пријаву (application fee) у износу од 101 GBP, коју студент сам плаћа Универзитету у Лондону путем онлајн или офлајн начина плаћања. Детаље о начину плаћања видети на

https://london.ac.uk/applications/costs-your-course/how-pay-your-fees

Овај износ се не може рефундирати.

Након положених свих испита прве године студија на Економском факултету, као и свих испита предвиђених програмом Универзитета у Лондону, студенти стичу могућност добијања две дипломе – једну издату од стране Универзитета у Лондону (академски носилац ЛСЕ). Како би наведена права на две дипломе по аутоматизму остварили, студенти се обавезују да поштују важећа правила студирања, о чему потписују Изјаву о поштовању правила студирања.

Уколико након уписа кандидата који су студенти Универзитета у Београду – Економског факултета, преостане слободних места, за упис на непопуњена места на овом програму могу се пријавити и кандидати који нису студенти Универзитета у Београду – Економског факултета, а који би завршетком наведеног програма стекли право само на диплому Универзитета у Лондону. Ови кандидати плаћају накнаду Универзитету у Београду – Економском факултету, за похађање наставе, у износу од 375 евра по предмету.

Датуми:

  • Пријава на Економском факултету у Београду, за I круг селекције: до 23. септембра 2020. (закључно са 23.09.2020. до краја дана)
  • Објава ранг листе кандидата: 24.09.2020.
  • Пријава на онлајн систем Универзитета у Лондону, за II круг селекције (онлајн пријава): до 30.09.2020.

Контакт за додатне информације:

international.office@ekof.bg.ac.rs