ПРИЈАВА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ „ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ“

01.09.2017

Informacija o procesu selekcije i upisa na međunаrodni program “Ekonomija i finanasije” koji se izvodi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

Prijava kandidata za 2017/18 vrši se od 01. do 20. septembra.

Prijave se predaju u kancelariji 134, na 1. spratu Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Potrebna dokumentacija:

  1. Popunjen prijavni formular (dobija se u službi ili se može preuzeti ovde)
  2. Indeks na uvid
  3. Sertifikat o znanju engleskog jezika (kopija, original na uvid)

I korak selekcije: Komisija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu razmatra prijave i vrši rangiranje kandidata.

II korak selekcije: Odabrani kandidati se samostalno prijavljuju preko On-line sistema Univerziteta u Londonu, uz tehničku podršku Ekonomskog fakulteta (organizovaće se kratak trening za proces prijave). Konačnu selekciju kandidata vrši upisna komisija Univerziteta u Londonu. Nakon obrađene prijave, student dobija obaveštenje o rezultatima selekcije i ukoliko može biti primljen, dobija ponudu (Offer Letter) sa daljim instrukcijama za upis / registraciju na program, kao i o dostupnosti materijala, pristupu studentskom portalu, On-line resursima i sl.

On-line prijavi se može pristupiti preko linka:

https://www.evision.eisa.london.ac.uk/urd/sits.urd/run/SIW_IPP_LGN

Pre prijave pročitati informacije o uslovima date na zvaničnoj stranici programa

http://www.londoninternational.ac.uk/courses/undergraduate/lse/bsc-economics-finance#requirements

i dokumentaciji koja se unosi u On-line prijavni formular i koju treba na vreme pripremiti (slika pasoša, overene fotokopije sertifikata, svedočanstva i transkripta ocena i overeni prevodi):

http://www.londoninternational.ac.uk/applications-admissions/how-apply/documentary-evidence/undergraduate/undergraduate-evidence

Imati u vidu nadoknadu za prijavu (application fee) u iznosu od 88 GBP, koju student sa plaća Univerzitetu u Londonu putem on-line ili off-line načina plaćanja

(http://www.londoninternational.ac.uk/applications-admissions/costs/ways-pay)

Ovaj iznos se ne može refundirati.

Datumi:

  • Prijava na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, za I krug selekcije: 01.-20. 09. (zaključno sa 20. 09.)
  • Rangiranje kandidata: 22. 09.
  • Prijava na Univerzitetu u Londonu, za II krug selekcije (On-line prijava): do 29. 09.