Пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс

19.03.2019

Обавештавамо Вас да је на адреси https://anketa.ekof.bg.ac.rs/ отворена електронска пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс. Приликом пријаве користити последњи број индекса у формату који је предвиђен упуством на страници.

Циљ курса је да дипломирани студенти Економског факултета у Београду, поред модерних теоријских знања из економије, пословног управљања и статистике, стекну и примењене вештине коришћења основних алата MS Office пакета – Еxcel и осталих програма.

Више о програму видети на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/besplatan-mc-office-excel-kurs-za-studente-cetvrte-godine/ .

Часови се одржавају у Рачунарској сали Е (IV спрат) према распореду који је доступан на страници анкета. Курс је намењен студентима завршне године основних академских студија. Курс се одвија у две смене почевши од 07.04.2019. године. Приоритет приликом пријаве у преподневној смени имају студенти који су се у школској 2018/19. години уписали на завршну годину основних академских студија први пут, док у поподневној смени приoритeт имajу имajу сви aпсoлвeнти, кao и студeнти мaстeр студиja кojи су сe у школској 2018/19. години први пут уписaли нa мaстeр студиje.

Додатно, седам дана пре почетка курса отварају се пријаве за све студенте завршних година, без обзира на број уписа, и то за слободна места у групи. Сваког тренутка студентима ће бити познат број преосталих места будући да бројач функционише по аутоматском принципу (сваки пријављени студент заузима место у сали и добија потврду о изабраном термину).

Студент се може само једном пријавити за бесплатно похађање курса, због чега је неопходно да пре пријаве сагледа сопствене обавезе и преференције и изврши пријаву у термину у коме са великом извесношћу неће имати проблем да прати наставу. У случају одустајања, свака наредна пријава водиће се као пријава без првенства и захтеваће плаћање економске цене од стране полазника.

Excel-kurs-prava-111