Презентација компаније „FIS“

22.03.2019, 18:00, Слушаоница 23

Центар за сарадњу са привредом позива све заинтересоване студенте да у петак, 22. марта, са почетком од 18 часова у слушаоници 23, присуствују презентацији компаније FIS, на којој ће, кроз разговор са запосленима компаније, бити у могућности да се информишу о пословању компаније и отвореним позицијама за праксу и запослење.

FIS (Fidelity Information Services) je глoбaлни лидeр у рaзвojу сoфтвeрских рeшeњa и услугa зa финaнсиjскo тржиштe. Сa сeдиштeм у Џeксoнвилу, Флoридa, кoмпaниja глoбaлнo брojи 53000 зaпoслeних и прeкo 20000 клиjeнaтa у 130 зeмaљa.

Fis