početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
PREDMETI
 
o predmetu Ekonomika preduzeća
Zajednicki smer (I i II godina)
sem1 sem2 sem3 sem4 sem5 sem6 sem7 sem8 polaganje izborni
60+60 U
 
Predavači:
PAUNOVIĆ DR BLAGOJE prijem: utorak 13:45-15:45 od 31.05. sreda 13-15
POKRAJČIĆ DR DRAGANA prijem: sreda 15-17
PEŠALJ (GAJIĆ) DR BILJANA prijem: utorak i sreda 9-11

Literatura:
- B.Paunović, Ekonomika preduzeća: preduzeće, okruženje i ulaganja, EF Beograd, 2007.
- D.Pokrajčić, Ekonomika preduzeća: principi i ciljevi, EF Beograd, 2007.


o predmetu o predmetu

Obavestenja

Download
nema obavestenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF